Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, andra kvartalet 2022

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2022-08-18 8.00

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,8 procentenheter under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,4 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,2 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2021, och redovisade en utnyttjandegrad på 91,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för andra kvartalet 2022 är preliminära. Sedan föregående publicering har kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021, reviderats upp med 0,2 procentenheter till utnyttjandegraden 90,6 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter till utnyttjandegraden 90,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Namnlös

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2021 2022 kv 2 2022 -kv 1 2022[1] kv 2 2022-kv 2 2021[2]
    kv2 kv3 kv4 kv1 kv2    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 91,1 90,6 90,4 90,6 91,4 0,8 0,2
- Industri för insatsvaror exkl. energi 91,3 92,2 92,4 92,1 93,4 1,3 2,1
- Industri för investeringsvaror 91,2 88,0 89,2 90,0 90,9 0,9 ‑0,3
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 91,7 91,1 89,4 89,0 88,9 ‑0,1 ‑2,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 94,9 94,6 95,7 96,2 91,7 ‑4,5 ‑3,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 91,6 93,6 93,6 91,7 94,0 2,3 3,0
C Tillverkningsindustri 91,1 90,5 90,2 90,6 91,3 0,7 0,2
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 95,2 94,0 86,2 86,4 86,3 ‑0,1 ‑9,0
24 Stål- och metallverk 95,5 96,1 95,3 94,5 93,9 ‑0,6 ‑1,5
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,9 91,2 91,9 90,9 90,5 ‑0,4 ‑0,6
28 Övrig maskinindustri 91,6 91,7 91,3 91,8 89,8 ‑2,0 ‑1,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 89,7 80,2 83,6 84,2 90,6 6,4 1,0

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-21, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se