Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2021

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2022-02-21 8.00

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,1 procentenheter under fjärde kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2021, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 90,8 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 2,9 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2020, och redovisade en utnyttjandegrad på 90,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2021 är preliminära. Sedan föregående publicering har kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2021, reviderats upp med 0,3 procentenheter till utnyttjandegraden 90,7 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats upp med 0,3 procentenheter till utnyttjandegraden 90,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Namnlös

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2020 2021 kv 4 2021 -kv 3 2021[1] kv 4 2021-kv 4 2020[2]
    kv4 kv1 kv2 kv3 kv4    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 88,0 89,6 91,1 90,7 90,8 0,1 2,9
- Industri för insatsvaror exkl. energi 89,9 90,6 91,3 92,3 92,7 0,4 2,9
- Industri för investeringsvaror 88,9 91,4 91,2 88,0 89,3 1,3 0,4
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 85,0 86,2 91,6 91,4 91,3 ‑0,1 6,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 86,2 87,2 95,0 94,6 95,1 0,5 8,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 95,0 98,9 91,6 93,7 94,0 0,3 ‑1,1
C Tillverkningsindustri 87,8 89,4 91,1 90,6 90,7 0,1 2,9
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 82,0 91,9 95,2 93,8 91,7 ‑2,1 9,6
24 Stål- och metallverk 93,1 94,5 95,3 96,1 95,5 ‑0,6 2,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,3 91,3 90,9 91,3 92,6 1,3 1,5
28 Övrig maskinindustri 89,0 90,5 91,5 91,5 91,2 ‑0,3 2,2
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 87,9 91,4 90,0 79,9 84,1 4,2 ‑3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-19, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se