Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, första kvartalet 2021

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2021-05-21 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,4 procentenheter under första kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 89,4 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att kapacitetsutnyttjandet i industrin har återhämtat sig efter det låga värdet under andra kvartalet 2020 och ligger nu på ungefär samma nivå som fjärde kvartalet 2019.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,5 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020, och redovisade en utnyttjandegrad på 89,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2021 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, reviderats upp med 0,2 procentenheter till utnyttjandegraden 88,0 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under fjärde kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 87,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2021

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20202021kv 1 2021 -kv 4 2020[1]kv 1 2021-kv 1 2020[2]
  kv1kv2kv3kv4kv1  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 89,0 82,4 86,1 88,0 89,4 1,4 0,5
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,8 85,9 88,2 90,0 91,1 1,1 0,3
- Industri för investeringsvaror 88,8 77,2 85,8 89,0 91,1 2,1 2,4
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 86,9 83,9 84,8 84,7 84,7 0,0 ‑2,2
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 84,8 84,5 84,6 87,5 88,2 0,7 3,4
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 96,3 93,2 95,5 95,3 98,5 3,2 1,9
C Tillverkningsindustri 88,7 82,1 85,9 87,8 89,1 1,3 0,4
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 84,8 79,4 80,2 81,7 82,7 1,0 ‑2,1
24 Stål- och metallverk 93,7 88,2 90,1 93,1 94,2 1,1 0,7
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,9 90,4 91,2 91,3 91,3 0,0 0,6
28 Övrig maskinindustri 88,8 81,9 85,5 89,0 90,9 1,9 2,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 87,9 61,9 83,6 87,5 91,7 4,2 3,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-20 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se