Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2020

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2020-11-20 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 4,4 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 86,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020, reviderats ned med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,4 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2020

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2019 2020 kv 3 2020 -kv 2 2020[1] kv 3 2020-kv 3 2019[2]
    kv3 kv4 kv1 kv2 kv3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 91,3 89,4 89,1 82,4 86,8 4,4 ‑4,4
- Industri för insatsvaror exkl. energi 91,4 90,6 90,9 85,9 88,2 2,3 ‑3,1
- Industri för investeringsvaror 94,6 92,7 88,9 77,1 86,9 9,8 ‑7,7
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 87,6 86,6 86,9 83,6 87,6 4,0 0,2
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 93,2 92,9 85,0 84,3 83,1 ‑1,2 ‑10,3
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 97,4 96,2 97,2 92,8 94,8 2,0 ‑2,6
C Tillverkningsindustri 91,1 89,3 88,9 82,1 86,6 4,5 ‑4,5
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 84,6 85,0 85,0 79,3 86,8 7,5 2,4
24 Stål- och metallverk 93,8 91,0 93,9 88,0 89,9 1,9 ‑3,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,1 90,1 91,0 90,4 92,2 1,8 1,1
28 Övrig maskinindustri 94,4 92,4 89,1 82,0 86,5 4,5 ‑7,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 96,9 94,2 88,0 61,9 83,3 21,4 ‑13,6

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-19 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se