Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2021

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2021-11-19 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,7 procentenheter under tredje kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2021, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 90,4 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 4,2 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2020, och redovisade en utnyttjandegrad på 90,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2021 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2021, reviderats ned med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 91,1 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 91,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2021

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2020 2021 kv 3 2021 -kv 2 2021[1] kv 3 2021-kv 3 2020[2]
    kv3 kv4 kv1 kv2 kv3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 86,2 88,0 89,6 91,1 90,4 ‑0,7 4,2
- Industri för insatsvaror exkl. energi 88,1 89,9 90,6 91,3 92,1 0,8 4,0
- Industri för investeringsvaror 85,9 88,9 91,3 91,2 88,0 ‑3,2 2,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 85,1 85,1 86,6 90,9 90,7 ‑0,2 5,6
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 84,5 87,3 86,8 94,7 94,7 0,0 10,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 95,2 95,0 98,9 91,7 93,7 2,0 ‑1,6
C Tillverkningsindustri 85,9 87,8 89,4 91,1 90,3 ‑0,8 4,4
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 80,2 81,8 91,9 95,2 93,6 ‑1,6 13,5
24 Stål- och metallverk 90,0 93,1 94,5 95,3 96,1 0,8 6,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,2 91,3 91,3 90,9 91,7 0,8 0,6
28 Övrig maskinindustri 85,5 89,0 90,5 91,4 91,2 ‑0,2 5,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 83,4 87,7 91,4 90,1 80,0 ‑10,1 ‑3,5

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-21, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se