Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2022

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2022-11-21 8.00

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,9 procentenheter under tredje kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2022, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 90,3 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2021, och redovisade en utnyttjandegrad på 90,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2022 är preliminära. Sedan föregående publicering har kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022, reviderats ned med 0,2 procentenheter till utnyttjandegraden 91,2 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats ned med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 91,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Namnlös

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2021 2022 kv 3 2022 -kv 2 2022[1] kv 3 2022-kv 3 2021[2]
    kv3 kv4 kv1 kv2 kv3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 90,7 90,4 90,6 91,2 90,3 ‑0,9 ‑0,5
- Industri för insatsvaror exkl. energi 92,3 92,4 92,0 93,0 92,8 ‑0,2 0,5
- Industri för investeringsvaror 88,1 89,3 90,0 90,9 90,2 ‑0,7 2,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 91,3 89,5 88,9 89,1 87,9 ‑1,2 ‑3,5
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 94,6 95,7 96,1 90,4 90,4 0 ‑4,4
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 93,5 93,6 91,7 93,6 93,6 0 ‑0,1
C Tillverkningsindustri 90,6 90,3 90,6 91,2 90,2 ‑1 ‑0,5
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 94,0 86,2 86,4 86,7 86,7 0 ‑7,2
24 Stål- och metallverk 96,1 95,3 94,5 93,8 93,5 ‑0,3 ‑2,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,2 91,9 90,9 89,5 90,6 1,1 ‑0,6
28 Övrig maskinindustri 91,6 91,2 91,9 90,4 90,8 0,4 ‑0,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 80,3 83,6 84,1 90,8 87,8 ‑3 7,5

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-21, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se