Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20192020kv 2 2020 -kv 1 2020[1]kv 2 2020-kv 2 2019[2]
  kv2kv3kv4kv1kv2  
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
90,8 91,3 89,4 89,1 82,8 ‑6,3 ‑8,1
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
90,8 91,3 90,5 91,0 86,1 ‑4,9 ‑4,7
-
Industri för investeringsvaror
94,7 94,6 92,6 89,0 77,1 ‑11,9 ‑17,7
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
85,8 87,6 86,5 86,7 86,0 ‑0,7 0,1
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
90,7 93,1 92,8 85,1 84,9 ‑0,2 ‑5,9
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
95,6 97,4 96,1 97,0 93,0 ‑4,0 ‑2,0
C
Tillverkningsindustri
90,7 91,1 89,2 88,9 82,6 ‑6,3 ‑8,3
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
78,3 84,7 84,9 84,9 84,3 ‑0,6 6,0
24
Stål- och metallverk
92,5 94,0 91,0 93,8 87,9 ‑5,9 ‑4,8
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
90,6 91,2 90,1 91,0 90,5 ‑0,5 ‑0,6
28
Övrig maskinindustri
94,6 95,1 92,4 88,1 82,4 ‑5,7 ‑12,4
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
97,0 96,8 94,2 88,0 61,9 ‑26,1 ‑35,0

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30