Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2021 2022 kv 2 2022 -kv 1 2022[1] kv 2 2022-kv 2 2021[2]
    kv2 kv3 kv4 kv1 kv2    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 91,1 90,6 90,4 90,6 91,4 0,8 0,2
- Industri för insatsvaror exkl. energi 91,3 92,2 92,4 92,1 93,4 1,3 2,1
- Industri för investeringsvaror 91,2 88,0 89,2 90,0 90,9 0,9 ‑0,3
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 91,7 91,1 89,4 89,0 88,9 ‑0,1 ‑2,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 94,9 94,6 95,7 96,2 91,7 ‑4,5 ‑3,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 91,6 93,6 93,6 91,7 94,0 2,3 3,0
C Tillverkningsindustri 91,1 90,5 90,2 90,6 91,3 0,7 0,2
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 95,2 94,0 86,2 86,4 86,3 ‑0,1 ‑9,0
24 Stål- och metallverk 95,5 96,1 95,3 94,5 93,9 ‑0,6 ‑1,5
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,9 91,2 91,9 90,9 90,5 ‑0,4 ‑0,6
28 Övrig maskinindustri 91,6 91,7 91,3 91,8 89,8 ‑2,0 ‑1,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 89,7 80,2 83,6 84,2 90,6 6,4 1,0

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30