Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2018 2019 kv 3 2019 -kv 2 2019[1] kv 3 2019-kv 3 2018[2]
    kv3 kv4 kv1 kv2 kv3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 91,0 90,5 90,8 90,9 91,4 0,5 0,4
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,2 90,6 90,1 90,8 91,4 0,6 1,3
- Industri för investeringsvaror 94,2 93,3 95,2 94,7 94,7 0,0 0,5
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 85,7 85,9 86,7 85,6 87,7 2,1 2,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 92,0 89,1 92,3 90,7 93,3 2,6 1,3
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 92,4 92,2 91,3 94,6 97,4 2,8 5,1
C Tillverkningsindustri 91,0 90,5 90,9 90,8 91,2 0,4 0,3
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 79,8 77,6 78,6 78,3 84,7 6,4 4,9
24 Stål- och metallverk 94,3 94,9 93,6 92,1 94,1 2,0 0,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 85,3 85,5 89,2 90,8 91,3 0,5 6,0
28 Övrig maskinindustri 92,5 92,6 93,9 94,2 95,0 0,8 2,5
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 97,6 95,2 98,7 96,9 96,7 ‑0,2 ‑0,7

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30