Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20202021kv 2 2021 -kv 1 2021[1]kv 2 2021-kv 2 2020[2]
  kv2kv3kv4kv1kv2  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 82,3 86,1 87,9 89,7 91,3 1,6 8,9
- Industri för insatsvaror exkl. energi 85,9 88,2 89,9 90,5 91,1 0,6 5,3
- Industri för investeringsvaror 77,2 85,8 89,0 91,1 91,4 0,3 14,1
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 84,1 85,1 84,9 86,2 92,4 6,2 8,1
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 84,6 84,5 87,3 86,8 94,4 7,6 9,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 93,6 95,2 95,0 98,7 92,5 ‑6,2 ‑0,6
C Tillverkningsindustri 82,0 85,9 87,8 89,5 91,2 1,7 9,2
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 79,3 80,1 81,8 91,9 95,3 3,4 16,0
24 Stål- och metallverk 88,1 90,1 93,1 94,5 95,4 0,9 7,3
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,4 91,2 91,3 91,3 90,8 ‑0,5 0,0
28 Övrig maskinindustri 82,0 85,5 88,9 90,3 90,5 0,2 8,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 62,1 83,5 87,7 91,5 91,6 0,1 29,5

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30