Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2021 2022 kv 4 2022 -kv 3 2022[1] kv 4 2022-kv 4 2021[2]
    kv4 kv1 kv2 kv3 kv4    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 90,4 90,6 91,2 90,2 90,1 ‑0,1 ‑0,2
- Industri för insatsvaror exkl. energi 92,5 92,2 93,0 92,6 91,1 ‑1,5 ‑1,4
- Industri för investeringsvaror 89,2 90,0 90,9 90,3 91,2 0,9 2,1
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 89,4 89,0 89,2 87,6 88,9 1,3 ‑0,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 95,8 96,1 90,3 89,8 88,2 ‑1,6 ‑7,5
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 93,6 91,8 93,6 93,6 93,7 0,1 0,1
C Tillverkningsindustri 90,3 90,6 91,1 90,1 89,9 ‑0,2 ‑0,3
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 86,4 86,4 86,5 85,7 84,0 ‑1,7 ‑2,4
24 Stål- och metallverk 95,5 94,6 93,8 93,7 91,2 ‑2,5 ‑4,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,8 90,9 89,5 91,0 91,9 0,9 0,4
28 Övrig maskinindustri 91,1 91,7 90,5 91,3 93,3 2 2,2
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 83,4 83,9 91,0 88,0 86,4 ‑1,6 2,9

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00