Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Faktiskt kapacitetsutnyttjande, procent. Industri SNI B+C. Säsongrensade tal

Industrins kapacitetsutnyttjande, 2:a kvartalet 2021

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30