Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Faktiskt kapacitetsutnyttjande, procent. Industri SNI B+C. Säsongrensade tal

Industrins kapacitetsutnyttjande

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00