Till innehåll på sidan

Industrins lager

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Äldre statistik samt dokumentation från de gamla undersökningarna är flyttad till Företagens lager.

Företagens lager

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0602