Till innehåll på sidan

Företagens lager, 1:a kvartalet 2018:

Företagens lager ökade första kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-05-16 9.30

Svenska företags lager ökade med 18 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,6 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 9,8 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång på 3,7 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 8,2 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 9,1 miljarder kronor, medan lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 0,9 miljarder kronor. Det innebar att industrins totala lager ökade med 8,2 miljarder under första kvartalet.

Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala lager positivt för en majoritet av delbranscherna. Övrig maskinindustri var den delbransch där lagren ökade mest, med 2,7 miljarder kronor. Störst minskning hade Industrin för petroleumprodukter med en nedgång på 1,5 miljarder kronor.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 9,8 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln där lagret ökade med 6,9 miljarder kronor. Inom motorhandeln ökade lagret med 3,8 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade laget med 0,9 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för första kvartalet 2018 är preliminära. Sedan förra publiceringen är industrins lager för fjärde kvartalet 2017 oförändrad, med en nedgång på 0,7 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2017 reviderats ned med 1,1 miljarder kronor till en nedgång på 5,2 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007BranschFörändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
  Kv 1 2018Kv 1 2018/ Kv 4 2017Kv 4 2017Kv 1 2017
  Mnkr%MnkrMnkr
B+C+GGruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 17 996,8 3,6 ‑5 889,5 17 480,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 8 183,8 3,5 ‑676,5 9 605,3
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 1 803,5 1,9 ‑2 356,0 806,8
- Industri för energirelaterade insatsvaror ‑1 469,4 ‑9,4 3 048,3 ‑227,8
- Industri för investeringsvaror 7 201,4 9,0 ‑2 452,9 8 279,9
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 077,4 3,2 1 186,9 507,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑429,2 ‑7,0 ‑102,9 239,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 597,2 22,2 ‑670,9 754,4
C Tillverkningsindustri 7 586,6 3,3 ‑5,7 8 850,9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑278,9 ‑1,8 276,9 567,7
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑18,0 ‑1,0 ‑74,5 107,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 42,0 0,3 ‑54,6 921,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑160,8 ‑1,3 ‑339,1 69,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 38,7 3,5 224,6 35,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑1 469,4 ‑9,4 3 048,3 ‑227,8
20 Kemisk industri 177,8 2,0 ‑219,2 ‑209,6
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 271,9 9,5 732,6 ‑101,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 416,4 6,1 220,7 130,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 596,7 11,3 ‑114,4 281,2
24 Stål- och metallverk ‑529,4 ‑2,2 ‑985,3 ‑909,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 1 016,1 5,0 ‑1 050,7 950,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 523,4 6,8 ‑277,9 2 647,7
27 Industri för elapparatur 55,1 0,6 79,1 ‑925,2
28 Övrig maskinindustri 2 737,0 7,9 791,5 1 550,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2 695,1 11,6 ‑1 424,3 3 740,3
30 Annan transportmedelsindustri 1 001,6 13,4 ‑407,1 ‑195,0
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑528,9 ‑5,2 ‑432,4 417,2
G Parti- och detaljhandel 9 813,0 3,7 ‑5 213,0 7 875,0
45 Motorhandel 3 815,0 6,8 201,0 3 855,0
46 Partihandeln 6 929,0 5,6 ‑5 500,0 1 986,0
47 Detaljhandeln ‑932,0 ‑1,1 86,0 2 034,0

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-17 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Jenny Nyberg

Telefon
010-479 62 96
E-post
jenny.nyberg@scb.se