Till innehåll på sidan

Företagens lager, 1:a kvartalet 2019:

Företagens lager ökade första kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-05-16 9.30

Svenska företags lager ökade med 19,6 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2019. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,8 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 8,3 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 3,1 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 11,4 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 4,7 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 5,5 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 5,9 miljarder. Det innebar att industrins totala lager ökade med 11,4 miljarder under första kvartalet.

Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala lager positivt för en stor majoritet av delbranscherna. Övrig maskinindustri var den delbransch där lagren ökade mest, med 1,7 miljarder kronor. Störst minskning hade Annan transportmedelsindustri med en nedgång på 0,7 miljarder kronor.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 8,3 miljarder under första kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln där lagret ökade med 8,6 miljarder kronor. Inom motorhandel ökade lagret med 0,3 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 0,6 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för första kvartalet 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2018 reviderats ned med 0,7 miljarder kronor till en uppgång på 2,9 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2018 reviderats ned med 1,1 miljarder kronor till en nedgång på 2,2 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
    Kv 1 2019 Kv 1 2019/ Kv 4 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2018
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 19 641,1 3,8 708,6 20 038,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 11 368,8 4,7 2 916,5 8 892,2
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 4 798,0 4,8 3 328,3 1 775,0
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ‑902,6 ‑1 469,4
- Industri för investeringsvaror 2 561,2 2,9 ‑1 468,6 7 583,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 151,8 0,4 2 098,3 1 371,2
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 348,7 7,7 ‑139,0 ‑367,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 69,8 2,3 ‑241,1 600,0
C Tillverkningsindustri 11 299,0 4,7 3 157,6 8 292,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 37,1 0,2 613,0 118,3
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 10,0 0,6 ‑45,0 19,4
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1 044,4 8,6 1 602,5 38,6
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 553,4 4,2 1 303,9 ‑115,7
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑70,9 ‑6,3 122,6 ‑150,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ‑902,6 ‑1 469,4
20 Kemisk industri 618,1 6,6 ‑130,0 168,9
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. 1 463,1 1 299,5
22 Gummi- och plastvaruindustri 171,9 2,6 323,5 300,2
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 604,0 10,7 ‑27,2 613,9
24 Stål- och metallverk 776,4 2,9 1 404,0 ‑373,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 436,1 2,1 ‑599,9 1 167,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 444,9 5,1 232,8 518,3
27 Industri för elapparatur 340,0 4,1 ‑467,5 ‑54,7
28 Övrig maskinindustri 1 675,3 4,3 ‑259,2 3 125,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 440,7 5,8 ‑1 285,7 2 635,9
30 Annan transportmedelsindustri ‑661,5 ‑8,2 ‑32,7 1 064,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 282,7 3,6 ‑158,0 ‑614,5
G Parti- och detaljhandel 8 272,3 3,1 ‑2 207,9 11 146,7
45 Motorhandel 288,8 0,5 2 573,1 4 679,6
46 Partihandeln 8 599,9 6,8 ‑5 654,0 7 079,1
47 Detaljhandeln ‑616,4 ‑0,7 873,0 ‑612,0

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-19

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Jenny Nyberg

Telefon
010-479 62 96
E-post
jenny.nyberg@scb.se