Till innehåll på sidan

Företagens lager, 1:a kvartalet 2021

Företagens lager ökade första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-05-19 9.30

Svenska företags lager ökade med 11,5 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 2,2 procent i volym.

Industrins totala lager ökade med 1,5 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,6 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 10,0 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 3,7 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 3,8 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 2,3 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 1,5 miljarder kronor under första kvartalet.

Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2020 reviderats ned med 0,7 miljarder kronor till en nedgång på 5,8 miljarder kronor.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 10,0 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln, där lagret ökade med 4,4 miljarder kronor. Inom detaljhandeln ökade lagret med 2,9 miljarder kronor och inom motorhandeln ökade lagret med 2,7 miljarder kronor.

För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2020 reviderats upp med 0,6 miljarder kronor till en nedgång på 7,0 miljarder kronor.

Ny undersökning

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med nästa kvartal. Resultatet publiceras den 17 augusti 2021 på www.scb.se/NV0123.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
    Kv 1 2021 Kv 1 2021/ Kv 4 2020 Kv 4 2020 Kv 1 2020
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 11 517,6 2,2 ‑12 790,8 7 401,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1 516,3 0,6 ‑5 775,5 5 458,7
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑3 244,3 ‑3,2 ‑3 932,3 1 673,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 5 059,6 5,8 ‑3 340,9 4 475,8
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 2 076,4 4,9 840,9 1 312,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 734,1 21,3 ‑696,3 ‑254,3
C Tillverkningsindustri 782,2 0,3 ‑5 079,2 5 713,0
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 475,0 3,0 ‑489,8 956,2
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑57,1 ‑2,8 ‑104,0 ‑30,1
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑256,9 ‑2,3 ‑282,6 159,4
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑295,2 ‑2,3 ‑638,3 ‑157,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 35,9 4,2 ‑38,5 ‑32,5
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. ..
20 Kemisk industri ‑390,7 ‑3,5 ‑182,5 145,3
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 38,1 0,6 ‑136,1 355,8
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑545,0 ‑8,1 ‑95,4 304,4
24 Stål- och metallverk ‑2 398,0 ‑9,0 ‑675,3 269,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 676,1 3,3 ‑1 340,1 952,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 296,4 3,4 ‑90,6 400,0
27 Industri för elapparatur 72,3 0,9 ‑862,5 185,2
28 Övrig maskinindustri 671,9 1,8 54,0 1 778,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 389,5 4,1 ‑468,5 492,6
G Parti- och detaljhandel 10 001,3 3,7 ‑7 015,3 1 942,9
45 Motorhandel 2 687,7 4,7 1 614,3 1 777,9
46 Partihandeln 4 437,2 3,5 ‑6 832,2 ‑1 144,0
47 Detaljhandeln 2 876,5 3,5 ‑1 797,4 1 308,9

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-17

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se