Till innehåll på sidan

Företagens lager, 2:a kvartalet 2018:

Företagens lager ökade andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2018-08-17 9.30

Svenska företags lager ökade med 3 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet 2018. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,6 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 0,1 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket motsvarar en oförändrad procentuell utveckling. Industrins totala lager ökade med 2,9 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 1,2 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 0,6 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 2,4 miljarder kronor. Det innebar att industrins totala lager ökade med 2,9 miljarder under andra kvartalet.

Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala lager positivt för en majoritet av delbranscherna. Stål- och metallverk var den delbransch där lagren ökade mest, med 1,5 miljarder kronor. Störst minskning hade Massa-, pappers- och pappersvaruindustri med en nedgång på 0,9 miljarder kronor.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 0,1 miljarder under andra kvartalet. Störst nedgång hade motorhandeln där lagret minskade med 1,1 miljarder kronor. Inom partihandeln och detaljhandeln ökade lagret med 0,6 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för andra kvartalet 2018 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för första kvartalet 2018 reviderats upp med 0,3 miljarder kronor till en uppgång på 8,5 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för första kvartalet 2018 reviderats upp med 0,9 miljarder kronor till en uppgång på 10,7 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
    Kv 2 2018 Kv 2 2018/ Kv 1 2018 Kv 1 2018 Kv 2 2017
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 3 004,9 0,6 19 197,1 ‑2 880,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 2 934,1 1,2 8 512,0 ‑1 574,1
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑253,7 ‑0,3 1 548,9 ‑1 872,7
- Industri för energirelaterade insatsvaror 1 138,7 7,7 ‑1 469,4 ‑341,5
- Industri för investeringsvaror 1 526,3 1,8 7 489,5 1 373,3
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 918,3 2,6 1 315,1 ‑800,2
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑395,5 ‑7,5 ‑372,1 66,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑200,6 ‑5,9 600,0 96,2
C Tillverkningsindustri 3 134,7 1,3 7 912,0 ‑1 670,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 415,9 2,7 96,4 ‑1 263,2
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 92,0 5,1 8,7 ‑10,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑785,5 ‑6,7 5,2 ‑407,8
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑864,3 ‑0,8 ‑73,9 ‑627,2
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑82,6 ‑7,7 ‑138,7 61,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 138,7 7,7 ‑1 469,4 ‑341,5
20 Kemisk industri ‑72,1 ‑0,7 151,4 ‑290,2
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 395,9 2,7 1 299,5 549,9
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑390,9 ‑5,5 297,7 ‑61,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,3 1,9 556,1 ‑72,0
24 Stål- och metallverk 1 480,0 6,2 ‑567,0 ‑355,8
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 660,7 3,2 1 063,1 81,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑599,0 ‑6,7 506,9 ‑509,2
27 Industri för elapparatur 260,6 3,1 ‑6,7 ‑190,6
28 Övrig maskinindustri 798,9 2,1 3 135,2 355,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 335,6 1,3 2 618,5 1 046,7
30 Annan transportmedelsindustri ‑45,9 ‑0,5 1 066,9 448,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑485,9 ‑5,7 ‑573,0 ‑119,6
G Parti- och detaljhandel 70,8 0,0 10 685,1 ‑1 306,2
45 Motorhandel ‑1 135,2 ‑1,8 4 482,6 ‑719,6
46 Partihandeln 640,3 0,5 7 122,6 ‑746,8
47 Detaljhandeln 565,6 0,7 ‑920,1 160,3

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-15

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Jenny Nyberg

Telefon
010-479 62 96
E-post
jenny.nyberg@scb.se