Till innehåll på sidan

Företagens lager, 3:e kvartalet 2019

Företagens lager minskade tredje kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-11-15 9.30

Svenska företags lager minskade med 3,1 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,6 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 3,0 miljarder kronor under tredje kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 1,1 procent i volym. Industrins totala lager minskade med 6,1 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 2,4 procent i volym.

Industrins lager minskade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete minskade med 7,2 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 1,1 miljarder. Det innebar att industrins totala lager minskade med 6,1 miljarder under tredje kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 3,0 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln, där lagret ökade med 3,5 miljarder kronor. Inom motorhandeln ökade lagret med 0,3 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 0,7 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för tredje kvartalet 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2019 reviderats ned med 0,3 miljarder kronor till en uppgång på 1,5 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2019 reviderats upp med 0,1 miljarder kronor till en nedgång på 5,2 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
    Kv 3 2019 Kv 3 2019/ Kv 2 2019 Kv 2 2019 Kv 3 2018
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel ‑3 138,6 ‑0,6 ‑3 720,5 ‑5 470,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑6 136,9 ‑2,4 1 475,3 ‑4 646,4
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 849,0 0,8 ‑106,6 ‑1 619,7
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. .. ‑2 263,1
- Industri för investeringsvaror ‑3 308,5 ‑3,6 1 195,3 ‑996,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑679,0 ‑1,8 ‑603,8 378,9
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. ‑146,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 1 688,7 58,7 ‑36,6 76,1
C Tillverkningsindustri ‑7 825,6 ‑3,1 1 511,9 ‑4 722,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 289,8 1,8 ‑1 007,3 305,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑17,3 ‑0,9 ‑24,8 ‑18,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑271,4 ‑2,0 307,0 ‑635,6
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑501,1 ‑3,7 ‑197,6 120,3
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑3,5 ‑0,3 ‑188,0 ‑89,1
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. ‑2 263,1
20 Kemisk industri ‑153,4 ‑1,4 319,0 ‑298,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. .. 267,1
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑195,2 ‑2,9 ‑23,9 ‑331,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑220,7 ‑3,4 ‑50,4 ‑205,4
24 Stål- och metallverk 1 087,9 4,2 ‑991,1 ‑311,5
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑424,0 ‑2,0 742,5 ‑280,5
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑4,1 0,0 462,5 203,6
27 Industri för elapparatur ‑206,2 ‑2,3 340,7 52,5
28 Övrig maskinindustri ‑1 780,4 ‑4,4 301,3 35,5
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. .. ‑800,6
30 Annan transportmedelsindustri .. .. .. ‑417,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑382,6 ‑4,6 22,5 ‑55,3
G Parti- och detaljhandel 2 998,3 1,1 ‑5 195,8 ‑824,1
45 Motorhandel 254,2 0,4 ‑2 332,5 ‑4 780,0
46 Partihandeln 3 463,9 2,6 ‑2 993,3 4 642,0
47 Detaljhandeln ‑719,8 ‑0,9 130,0 ‑686,0

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-17

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se