Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av färdiga varor och produkter i arbete, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

   

Färdiga produkter och produkter i arbete, Mnkr

SNI 2007

Bransch

Kv 2 2019 Kv 1 2019 Kv 2 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
3 007,4 5 315,7 846,9
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
873,6 2 771,9 -2 284,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. .. 451,1
-
Industri för investeringsvaror
1 324,1 1 336,4 2 128,0
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
-314,2 657,6 865,7
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
.. .. -314,0
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
-69,3 -58,4 -242,0
C
Tillverkningsindustri
3 076,7 5 374,2 1 088,9
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
-742,6 165,9 293,0
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
-2,4 21,4 39,2
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
57,5 816,4 -701,6
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
-229,5 436,3 -490,4
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
-176,7 -2,2 102,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. .. 451,1
20
Kemisk industri
327,6 221,5 -210,1
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. .. 458,3
22
Gummi- och plastvaruindustri
20,4 50,3 -444,5
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
-177,2 620,1 -30,2
24
Stål- och metallverk
-51,6 367,3 422,2
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
719,3 -39,6 541,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
221,7 86,9 -487,2
27
Industri för elapparatur
663,1 91,8 18,3
28
Övrig maskinindustri
483,5 979,0 818,7
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
.. .. 797,2
30
Annan transportmedelsindustri
.. .. -170,7
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
232,3 262,3 -317,8

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-19

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se