Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av färdiga varor och produkter i arbete, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

  Färdiga produkter och produkter i arbete, Mnkr
SNI 2007BranschKv 3 2019Kv 2 2019Kv 3 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
-7 245,2 2 570,2 -4 727,3
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
-1 272,6 750,2 -1 757,3
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. .. -1 996,8
-
Industri för investeringsvaror
-3 648,0 948,7 -811,8
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
-1 092,3 -252,4 -53,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
.. .. -108,1
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
1 688,5 -93,4 117,3
C
Tillverkningsindustri
-8 933,6 2 663,5 -4 844,6
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
81,2 -750,9 126,3
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
-30,5 3,3 -8,5
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
-153,7 83,8 -447,6
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
-490,5 -251,2 262,7
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
27,5 -155,8 -61,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. .. -1 996,8
20
Kemisk industri
-406,0 445,7 -318,5
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. .. -49,8
22
Gummi- och plastvaruindustri
-118,9 7,7 -195,7
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
-183,9 -159,0 -151,3
24
Stål- och metallverk
-1 043,6 -181,6 -790,3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
-711,3 686,5 -231,8
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
-77,3 179,4 110,2
27
Industri för elapparatur
-223,6 648,5 -141,1
28
Övrig maskinindustri
-1 492,7 344,0 -187,6
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
.. . -516,8
30
Annan transportmedelsindustri
.. .. -157,7
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
-306,0 210,7 -89,2

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se