Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av färdiga varor och produkter i arbete, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Färdiga produkter och produkter i arbete, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2021 Kv 4 2020 Kv 1 2020
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3 833,6 ‑3 235,5 5 389,6
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑811,2 ‑1 000,2 1 427,7
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 4 859,6 ‑2 848,0 2 963,9
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 724,1 1 140,9 1 622,1
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 688,4 ‑685,8 ‑248,3
C Tillverkningsindustri 3 145,2 ‑2 549,7 5 637,9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 549,6 ‑181,8 785,3
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑21,6 ‑75,5 ‑54,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑528,2 ‑15,9 56,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 88,9 ‑299,8 ‑447,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑30,8 20,9 ‑18,6
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑55,8 68,8 14,6
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 105,0 ‑18,1 162,1
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑169,4 17,6 225,4
24 Stål- och metallverk ‑1 098,8 415,3 1 218,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 928,4 ‑656,9 355,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 95,6 ‑177,3 289,8
27 Industri för elapparatur 124,6 ‑320,6 193,5
28 Övrig maskinindustri 568,9 482,4 1 082,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 449,3 ‑403,5 256,0

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se