Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av insatsprodukter, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Insatsvaror, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2021 Kv 4 2020 Kv 1 2020
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2 317,2 ‑2 539,9 69,2
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑2 433,1 ‑2 932,0 245,9
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 200,0 ‑492,9 1 511,9
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 352,3 ‑300,0 ‑309,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45,8 ‑10,5 ‑5,9
C Tillverkningsindustri ‑2 363,0 ‑2 529,4 75,1
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑74,6 ‑308,0 170,9
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑35,4 ‑28,4 24,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 271,3 ‑266,7 103,4
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑384,1 ‑338,5 289,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 66,6 ‑59,4 ‑13,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑334,8 ‑251,4 130,8
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑66,9 ‑118,0 193,7
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑375,6 ‑113,0 79,0
24 Stål- och metallverk ‑1 299,1 ‑1 090,7 ‑948,4
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑252,3 ‑683,2 596,9
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 200,8 86,7 110,2
27 Industri för elapparatur ‑52,3 ‑541,9 ‑8,3
28 Övrig maskinindustri 103,0 ‑428,4 696,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑59,8 ‑65,0 236,5

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se