Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av insatsprodukter, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

  Insatsvaror, Mnkr
SNI 2007BranschKv 3 2019Kv 2 2019Kv 3 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
1 108,3 -1 094,9 80,9
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
2 121,6 -856,9 137,7
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. .. -266,2
-
Industri för investeringsvaror
339,5 246,5 -184,2
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
413,3 -351,4 432,1
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
.. .. -38,4
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
0,2 56,8 -41,2
C
Tillverkningsindustri
1 108,1 -1 151,7 122,2
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
208,6 -256,4 179,5
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
13,1 -28,1 -10,1
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
-117,7 223,2 -188,0
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
-10,5 53,7 -142,4
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
-31,0 -32,3 -27,9
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. .. -266,2
20
Kemisk industri
252,6 -126,7 20,0
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. .. 316,9
22
Gummi- och plastvaruindustri
-76,3 -31,6 -135,8
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
-36,8 108,6 -54,1
24
Stål- och metallverk
2 131,5 -809,5 478,8
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
287,3 56,0 -48,7
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
73,2 283,1 93,3
27
Industri för elapparatur
17,5 -307,8 193,7
28
Övrig maskinindustri
-287,7 -42,7 223,1
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
.. .. -283,8
30
Annan transportmedelsindustri
.. .. -259,9
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
-76,6 -188,2 33,9

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se