Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av insatsprodukter, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

  Insatsvaror, Mnkr
SNI 2007BranschKv 2 2019Kv 1 2019Kv 2 2018
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
-1 244,4 5 750,0 2 453,1
-
Industri för insatsvaror (exkl. energi)
-814,8 1 518,1 1 848,5
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
.. .. 687,5
-
Industri för investeringsvaror
45,1 1 331,5 551,8
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
-353,1 -376,0 -533,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
.. .. -101,6
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
42,7 52,2 43,9
C
Tillverkningsindustri
-1 287,1 5 697,8 2 409,1
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
-297,9 -7,6 -67,1
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
-34,3 -11,5 23,1
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
228,9 72,2 4,8
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
13,4 73,1 372,9
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
-21,2 -59,0 -66,6
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
.. .. 687,5
20
Kemisk industri
50,1 381,0 25,0
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
.. .. -442,7
22
Gummi- och plastvaruindustri
-44,1 42,6 15,3
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
138,9 -15,8 -4,3
24
Stål- och metallverk
-906,5 287,1 982,1
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
64,3 599,6 135,8
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
213,4 363,9 -98,3
27
Industri för elapparatur
-240,0 242,0 236,0
28
Övrig maskinindustri
-255,4 628,7 113,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
.. .. 505,0
30
Annan transportmedelsindustri
.. .. 132,3
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
-210,9 13,8 -145,1

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-19

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se