Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av insatsprodukter, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Insatsvaror, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 4 2019 Kv 3 2019 Kv 4 2018
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 416,7 1 190,3 ‑2 924,6
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑331,7 2 070,6 236,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ‑2 699,9
- Industri för investeringsvaror ‑818,4 473,9 ‑216,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑232,3 395,8 ‑116,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ‑128,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 56,1 0,1 ‑8,5
C Tillverkningsindustri 360,6 1 190,2 ‑2 916,1
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑138,2 195,9 201,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑16,2 6,8 ‑36,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑3,3 ‑131,1 524,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑198,6 ‑9,8 162,1
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑10,1 ‑28,4 30,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ‑2 699,9
20 Kemisk industri ‑209,8 239,1 ‑116,4
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ‑295,4
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑26,7 ‑78,4 ‑58,0
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑49,7 ‑46,7 ‑5,6
24 Stål- och metallverk 420,4 2 131,5 278,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑605,8 277,1 ‑369,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑336,0 68,9 219,4
27 Industri för elapparatur 165,5 13,1 ‑221,9
28 Övrig maskinindustri ‑392,1 ‑173,1 ‑43,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ‑145,1
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ‑149,8
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑90,7 ‑58,5 ‑190,1

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-02-17

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se