Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, april 2018:

Industrins orderingång ökade i april

Statistiknyhet från SCB 2018-06-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 2,6 procent i april 2018 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 3,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av aggregatet för kemisk- och läkemedelsindustri som minskade med 13,0 procent jämfört med mars. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 1,7 procent medan exportmarknaden ökade med 5,3 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 3,2 procent i jämförelse med april 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 7,6 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,3 procent högre än motsvarande period, januari-april 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 0,9 procent och exportmarknaden ökade med 1,7 procent.

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på -1,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats ned med 1,3 procentenheter till en årsutveckling på -3,2 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH apr 2018/ mar 2018[1] jan-apr 2018/ jan-apr 2017 [2] apr 2018/ apr 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 2,6 ‑1,7 5,3 1,3 0,9 1,7 3,2 ‑1,9 7,6 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,0 ‑1,3 0,1 0,3 0,5 0,1 ‑3,6 ‑5,6 ‑1,8 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 13,9 0,4 56,7 7,0 9,6 4,3 33,2 20,7 45,5 6,3
- Industri för investeringsvaror 2,6 3,8 6,1 2,4 1,0 3,3 11,0 1,5 17,5 34,8
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑5,0 ‑3,9 ‑1,4 0,1 ‑0,5 1,6 ‑5,4 ‑5,2 ‑3,6 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑7,6 ‑11,5 ‑0,6 ‑2,4 ‑0,6 ‑5,4 ‑8,7 ‑12,1 ‑3,1 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑7,8 ‑4,5 ‑10,1 7,1 15,3 ‑1,4 ‑3,3 1,9 ‑9,2 2,8
C Tillverkningsindustri 1,9 ‑1,7 5,0 1,3 0,5 1,6 3,5 ‑2,2 8,4 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri ‑3,8 ‑4,8 ‑4,6 0,8 ‑0,6 7,0 ‑4,9 ‑6,4 1,4 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑1,8 ‑9,0 7,0 ‑1,9 ‑3,3 ‑0,6 ‑9,4 ‑20,1 2,9 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑3,8 ‑5,6 ‑1,7 0,8 0,5 1,2 ‑4,1 ‑6,2 0,8 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2,9 0,3 3,0 ‑0,6 3,9 ‑1,6 2,7 15,4 ‑0,1 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 0,2 ‑1,0 25,4 8,8 1,1 94,0 ‑4,7 ‑0,1 ‑30,3 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 13,9 0,4 56,7 7,0 9,6 4,3 33,2 20,7 45,5 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑13,0 ‑1,3 ‑14,9 1,2 ‑0,3 1,6 ‑4,9 ‑2,8 ‑5,2 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑3,6 ‑6,8 ‑1,8 3,8 7,4 ‑0,1 ‑3,8 ‑4,0 ‑4,3 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑0,5 2,1 ‑23,2 ‑10,1 ‑12,2 1,6 ‑13,6 ‑13,0 ‑16,7 2,2
24 Stål- och metallverk ‑2,0 3,5 ‑2,0 7,5 2,2 9,8 1,2 5,6 ‑0,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 3,8 ‑2,2 11,3 ‑4,3 ‑8,2 4,2 ‑5,9 ‑10,4 2,8 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 12,8 21,0 10,3 ‑5,4 2,8 ‑9,1 1,9 9,9 ‑5,0 7,5
27 Industri för elapparatur 10,5 ‑1,4 15,9 ‑18,3 ‑12,9 ‑22,0 ‑11,7 ‑28,1 5,9 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑3,6 2,4 ‑8,7 8,2 10,0 7,1 9,5 15,1 6,3 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2,6 ‑8,2 6,6 2,8 18,5 ‑2,9 14,2 19,2 12,5 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 84,7 8,7 98,6 3,3 ‑45,7 69,5 51,7 ‑67,4 359,7 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,5 ‑4,2 6,3 ‑2,3 3,5 ‑13,3 ‑5,2 ‑4,6 ‑5,8 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och -omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-07-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se