Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, april 2019

Industrins orderingång ökade i april

Statistiknyhet från SCB 2019-06-04 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 9,3 procent i april 2019 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 0,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 69,7 procent jämfört med mars. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med mars ökade hemmamarknaden med 4,1 procent och exportmarknaden ökade med 13,5 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 0,1 procent i jämförelse med april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 2,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 2,2 procent.

Minskning januari–april jämfört med 2018

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,8 procent lägre än motsvarande period, januari–april 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,5 procent och exportmarknaden minskade med 3,1 procent.
Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats ned med 0,3 procentenheter till en månadsutveckling på -5,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats upp med 1,0 procentenheter till en årsutveckling på -7,1 procent.
För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH apr 2019/
mar 2019[1]
jan-apr 2019/
jan-apr 2018[2]
apr 2019/
apr 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 9,3 4,1 13,5 ‑2,8 ‑2,5 ‑3,1 0,1 ‑2,6 2,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,1 0,8 0,2 ‑3,9 ‑4,4 ‑3,4 ‑5,0 ‑8,7 ‑1,2 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑20,3 ‑20,3 1,9 ‑15,5 ‑9,9 ‑20,9 ‑35,4 ‑32,5 ‑38,2 6,3
- Industri för investeringsvaror 30,4 10,1 36,6 ‑2,3 0,6 ‑3,6 8,9 10,1 8,4 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,0 3,2 ‑10,1 5,1 1,4 11,4 9,1 5,7 15,1 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 10,9 19,3 1,8 ‑3,0 ‑8,5 5,9 8,4 10,3 5,6 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 5,5 4,3 4,7 ‑1,4 ‑3,6 1,0 12,0 0,9 27,0 2,8
C Tillverkningsindustri 9,4 3,9 13,9 ‑2,9 ‑2,4 ‑3,2 ‑0,2 ‑2,7 1,7 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 8,3 4,8 6,7 1,7 2,3 ‑1,0 7,9 7,6 8,8 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 10,3 21,5 5,5 ‑2,2 ‑5,5 0,9 6,3 6,8 6,0 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,8 2,1 ‑0,5 ‑2,6 ‑3,6 ‑0,9 1,9 2,3 1,1 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,6 2,0 ‑0,7 ‑7,9 ‑5,4 ‑8,4 ‑9,9 ‑3,9 ‑11,2 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑10,4 ‑0,1 ‑42,3 ‑2,5 ‑5,5 14,7 2,5 ‑4,9 58,7 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑20,3 ‑19,9 1,9 ‑15,5 ‑9,9 ‑20,9 ‑35,4 ‑32,5 ‑38,2 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑2,7 8,9 ‑4,9 4,5 5,6 4,3 7,3 12,0 6,0 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,5 ‑1,2 ‑1,6 ‑1,7 ‑5,9 2,8 ‑2,1 ‑1,0 ‑3,3 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,2 0,8 41,3 ‑1,0 0,5 ‑8,6 3,2 ‑0,4 25,0 2,2
24 Stål- och metallverk ‑2,7 4,4 ‑6,8 ‑9,5 ‑2,4 ‑12,3 ‑8,4 ‑1,6 ‑11,6 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 2,0 5,8 ‑4,3 1,4 3,7 ‑3,1 4,0 8,8 ‑4,9 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 0,0 ‑8,2 2,1 7,2 1,4 9,6 3,2 ‑7,2 7,8 7,5
27 Industri för elapparatur 1,0 ‑1,1 5,8 0,0 ‑34,2 36,0 ‑27,5 ‑63,7 39,0 4,1
28 Övrig maskinindustri 6,0 0,0 4,7 3,1 7,1 1,6 7,4 5,8 8,1 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 69,7 20,2 82,5 ‑1,7 ‑2,7 ‑1,4 20,6 13,9 22,7 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 9,6 27,3 2,3 ‑43,5 ‑21,7 ‑52,8 ‑44,1 49,6 ‑60,6 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 5,1 5,2 1,7 1,6 0,0 5,6 4,2 5,4 1,7 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-07-05 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se