Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, april 2021

Industrins orderingång minskade i april

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 2,5 procent i april 2021 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 30,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins delbranscher visade blandad utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av grafisk och annan reproduktionsindustri som minskade med 28,3 procent jämfört med mars. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 25,6 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ både på hemmamarknaden och exportmarknaden. Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 0,4 procent medan exportmarknaden minskade med 3,4 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 30,5 procent i jämförelse med april 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 15,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 42,8 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 13,4 procent högre än motsvarande period, januari-april 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 4,6 procent och exportmarknaden ökade med 19,6 procent.

Orderingången för mars reviderad

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,6 procentenheter till en månadsutveckling på -1,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats upp med 0,9 procentenheter till en årsutveckling på 10,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH apr 2021/
mar 2021[1]
jan-apr 2021/
jan-apr 2020[2]
apr 2021/
apr 2020[2]
Andel av industrins order 2020
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2,5 ‑0,4 ‑3,4 13,4 4,6 19,6 30,5 15,9 42,8 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,3 ‑0,1 4,1 10,7 6,8 13,9 17,2 12,5 21,2 43,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑10,2 .. .. ‑8,4 .. .. ‑0,7 .. .. 4,2
- Industri för investeringsvaror ‑2,1 2,0 ‑5,4 29,0 14,4 35,3 80,6 54,9 94,2 33,5
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,2 ‑2,1 0,2 ‑3,4 ‑3,0 ‑3,9 ‑1,9 ‑1,5 ‑2,2 17,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑2,3 .. .. 11,5 .. .. 37,0 .. .. 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 14,6 8,1 16,3 2,9 5,2 1,2 3,1 7,1 0,0 3,2
C Tillverkningsindustri ‑2,7 ‑1,7 ‑3,6 13,7 4,6 20,1 31,6 16,2 44,6 96,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑1,6 ‑2,5 ‑0,1 ‑1,5 ‑3,1 4,9 0,1 ‑1,8 8,2 10,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑7,7 ‑17,2 ‑5,0 6,1 17,9 ‑1,6 47,7 28,3 67,3 0,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑1,3 ‑0,4 ‑6,1 ‑1,5 4,4 ‑12,4 2,3 6,5 ‑7,9 5,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 5,1 2,7 5,6 1,6 3,6 1,1 19,2 18,0 19,5 6,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑28,3 ‑6,8 ‑75,9 ‑3,6 0,1 ‑20,6 ‑5,8 10,9 ‑65,1 0,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑10,2 .. .. ‑8,4 .. .. ‑0,7 .. .. 4,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 5,7 ‑5,6 8,0 3,7 ‑0,4 4,5 2,0 ‑11,2 4,7 9,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 4,3 3,3 4,4 10,7 7,4 14,1 18,5 16,7 20,4 2,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑0,3 0,6 3,2 3,9 4,0 1,2 4,8 2,1 23,0 2,7
24 Stål- och metallverk ‑3,1 0,7 ‑3,5 16,2 9,1 19,3 29,6 30,4 29,1 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑5,8 ‑0,2 ‑1,0 11,4 11,9 11,1 29,1 22,3 44,8 7,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 18,4 ‑1,1 28,0 22,1 8,2 27,3 50,2 16,0 63,8 2,4
27 Industri för elapparatur 1,1 ‑5,1 9,2 27,8 ‑5,9 53,9 19,4 ‑8,2 41,0 3,5
28 Övrig maskinindustri 1,8 16,1 ‑0,4 16,4 12,5 17,9 44,6 41,2 46,2 10,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2,4 1,1 ‑2,7 40,2 19,1 46,8 151,8 139,8 155,6 14,2
30 Annan transportmedelsindustri 25,6 24,5 ‑23,0 133,1 77,8 173,5 125,9 129,4 111,4 1,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,3 0,8 2,2 ‑0,4 ‑1,5 1,7 11,5 6,5 23,0 4,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-07-07 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för innovation, Näringslivets produktion och forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se