Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, april 2022

Industrins orderingång minskade i april

Statistiknyhet från SCB 2022-06-09 8.00

Industrins totala orderingång minskade med 2,0 procent i april 2022 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 7,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst minskning uppvisades av textilindustrin som minskade med 11,8 procent jämfört med mars, medan industrin för elapparatur uppvisade den största ökningen med 106,9 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 0,9 procent och exportmarknaden med 2,7 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

I mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 7,4 procent i jämförelse med april 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 4,2 procent och från kund i utlandet ökade den med 9,0 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,8 procent högre än motsvarande period, januari-april 2021, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 2,9 procent och exportmarknaden ökade med 6,2 procent.

Orderingången för mars reviderad

Siffrorna för mars är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats ned med 0,2 procentenheter till en uppgång på 3,7 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 6,6 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH apr 2022/
mar 2022[1]
jan-apr 2022/
jan-apr 2021[2]
apr 2022/
apr 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2,0 ‑0,9 ‑2,7 4,8 2,9 6,2 7,4 4,2 9,0 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 3,6 ‑1,2 14,4 ‑0,2 0,0 ‑0,3 3,1 ‑0,9 6,5 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 2,2 .. .. 8,6 .. .. 14,9 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑6,3 ‑4,5 ‑7,1 7,0 6,6 7,5 7,2 3,8 8,2 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 1,8 5,5 0,4 12,7 2,0 25,6 19,6 10,6 31,6 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑5,4 .. .. 4,6 .. .. 5,0 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 1,8 ‑6,6 11,1 3,3 8,9 ‑1,2 ‑1,1 2,0 ‑3,4 3,5
C Tillverkningsindustri ‑2,1 ‑1,1 ‑1,9 4,8 2,7 6,4 7,5 4,4 10,0 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 4,4 7,2 ‑2,5 1,1 2,8 ‑4,7 8,3 11,7 ‑4,3 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑11,8 ‑1,3 ‑27,0 ‑1,1 ‑6,7 3,9 ‑11,2 ‑3,6 ‑19,2 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑7,1 ‑8,6 ‑4,6 ‑2,6 ‑0,3 ‑8,6 ‑3,4 ‑3,5 ‑3,5 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,2 ‑1,9 3,0 ‑1,2 ‑1,0 ‑1,2 ‑6,0 ‑2,6 ‑6,9 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 6,4 2,6 ‑37,3 ‑9,3 ‑1,0 ‑46,4 3,8 4,7 ‑25,1 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 2,2 .. .. 8,6 .. .. 14,9 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑4,9 ‑4,1 ‑4,7 7,5 ‑8,0 10,7 1,5 ‑8,5 3,6 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,0 5,1 ‑8,1 ‑0,3 ‑0,2 ‑0,4 ‑4,5 3,7 ‑12,4 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑8,1 ‑5,3 ‑13,2 ‑1,1 ‑1,1 1,2 ‑6,2 ‑6,2 ‑4,9 2,4
24 Stål- och metallverk 11,4 21,3 6,2 ‑6,2 0,1 ‑8,7 5,7 12,3 2,9 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑5,8 ‑8,0 3,0 ‑2,2 ‑0,3 ‑6,1 ‑4,1 ‑3,6 ‑3,0 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,2 32,9 ‑3,0 11,7 16,8 9,9 2,0 42,1 ‑9,2 3,0
27 Industri för elapparatur 106,9 10,6 179,5 52,9 7,5 75,3 123,0 14,3 179,5 3,5
28 Övrig maskinindustri ‑3,8 ‑1,7 1,1 18,8 15,6 20,2 16,0 2,0 23,4 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑4,5 ‑8,4 ‑16,7 4,6 6,0 4,4 7,4 16,6 5,2 15,5
30 Annan transportmedelsindustri 11,3 13,5 4,5 ‑30,4 ‑22,4 ‑33,0 ‑44,7 ‑43,8 ‑43,2 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,2 ‑0,3 1,3 4,3 3,6 5,7 4,4 5,7 2,0 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-07-06 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se