Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, december 2017:

Industrins orderingång minskade i december

Statistiknyhet från SCB 2018-02-06 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 0,7 procent i december 2017 jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade orderingången med 5,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen för den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med november minskade hemmamarknaden med 1,0 procent och exportmarknaden med 1,8 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,8 procent i jämförelse med december 2016, i kalenderkorrigerade tal. Orderingång från kund i Sverige ökade med 5,0 procent samtidigt som den ökade med 6,2 procent från kund i utlandet.

Utvecklingen för industrins totala orderingång under 2017 var 6,0 procent högre än 2016, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 6,7 procent och exportmarknaden ökade med 5,4 procent.

Vid publiceringen för december 2017 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom den totala orderingången från januari 2016. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

Siffrorna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i november jämfört med oktober reviderats upp med 0,1 procentenhet till en månadsutveckling på 2,7 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i november jämfört med november året innan har reviderats ned med 0,2 procentenhet till en årsutveckling på 7,7 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007INDUSTRIBRANSCHdec 2017/ nov 2017[1]jan-dec 2017/ jan-dec 2016 [2]dec 2017/ dec 2016 [2]Andel av industrins order 2010
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑0,7 ‑1,0 ‑1,8 6,0 6,7 5,4 5,8 5,0 6,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,9 2,5 ‑2,9 3,8 8,3 0,3 3,5 12,3 ‑2,3 39,0
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑2,0 0,3 ‑2,8 3,4 ‑1,3 8,6 ‑6,2 ‑5,3 ‑5,7 2,0
- Industri för investeringsvaror ‑3,4 ‑2,0 ‑3,9 12,9 13,8 12,4 11,4 0,8 16,2 36,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑2,0 ‑1,3 1,3 ‑0,9 ‑1,0 ‑1,1 3,3 0,1 7,4 20,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 10,0 13,9 ‑0,7 ‑3,1 2,5 ‑11,4 13,7 24,3 ‑3,5 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑4,4 0,5 ‑10,8 6,8 16,1 ‑2,5 15,3 31,3 1,0 2,8
C Tillverkningsindustri ‑1,1 ‑0,4 ‑4,0 6,0 6,5 5,6 5,4 4,7 5,6 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri ‑1,2 ‑1,0 ‑3,5 ‑0,1 ‑0,6 2,3 2,1 1,1 6,9 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑4,1 1,1 ‑9,7 ‑3,7 1,8 ‑8,7 ‑7,8 ‑2,2 ‑13,0 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑2,7 ‑2,9 ‑1,4 4,5 6,1 1,2 1,3 ‑0,2 4,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,2 2,7 ‑1,3 2,8 ‑0,8 3,6 ‑1,3 5,1 ‑2,9 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,9 4,2 4,9 10,3 ‑2,4 262,9 24,8 2,2 568,3 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑2,0 0,3 ‑2,8 3,4 ‑1,3 8,6 ‑6,2 ‑5,3 ‑5,7 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑1,5 1,3 ‑2,1 ‑1,3 6,4 ‑3,1 0,3 13,2 ‑2,8 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,3 2,4 5,6 6,3 8,4 4,3 18,9 18,7 20,2 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,0 0,2 ‑1,8 10,1 12,4 ‑2,2 9,0 10,7 ‑0,4 2,2
24 Stål- och metallverk 3,5 2,0 1,5 6,1 5,2 6,5 14,2 16,6 13,2 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 2,0 3,2 0,1 4,9 8,7 ‑2,4 7,5 4,5 15,0 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 16,2 1,9 31,4 2,7 3,9 2,7 14,0 ‑6,1 24,4 7,5
27 Industri för elapparatur ‑1,1 11,6 ‑7,0 ‑4,1 14,8 ‑14,0 ‑14,6 21,9 ‑28,7 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑1,0 4,2 ‑3,2 11,8 7,7 13,5 10,9 11,9 10,9 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1,5 3,1 0,4 20,0 19,2 20,2 24,4 42,6 18,4 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑34,6 ‑20,0 ‑27,5 ‑17,1 32,6 ‑37,3 ‑57,4 ‑66,4 ‑43,4 1,6
31-33Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 4,0 0,9 7,2 1,9 4,8 ‑4,0 10,1 11,9 6,2 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång- och -omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-03-06 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se