Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, december 2019

Industrins orderingång minskade i december

Statistiknyhet från SCB 2020-02-05 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 0,5 procent i december 2019 jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år minskade orderingången med 4,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Det var en blandad utveckling bland industrins delbranscher på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisade industrin för petroleumprodukter som ökade med 28,7 procent jämfört med november. Störst minskning uppvisade annan transportmedelsindustri som minskade med 26,8 procent jämfört med november. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med november ökade hemmamarknaden med 1,7 procent medan exportmarknaden minskade med 2,1 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 4,7 procent i jämförelse med december 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,1 procent och från kund i utlandet minskade den med 5,6 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 1,5 procent lägre än motsvarande period, januari-december 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 3,6 procent och exportmarknaden ökade med 0,2 procent.

Orderingången för november reviderad

Siffrorna för december 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i november jämfört med oktober reviderats ned med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på 0,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i november jämfört med november året innan har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en årsutveckling på -1,8 procent. För en mer heltäckande förståelse av statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH dec 2019/
nov 2019[1]
jan-dec 2019/
jan-dec 2018[2]
dec 2019/
dec 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑0,5 1,7 ‑2,1 ‑1,5 ‑3,6 0,2 ‑4,7 ‑3,1 ‑5,6 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 2,1 4,3 ‑0,3 ‑4,2 ‑5,1 ‑3,4 ‑5,6 ‑4,5 ‑6 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑5,6 ‑8,6 ‑4,2 1,6 ‑2,7 3,7 ‑10,2 ‑11,2 ‑9,1 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,7 3,4 ‑13,6 4,7 ‑1,5 15,7 5,2 0,1 17,9 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 4 6 4,1 ‑5,3 ‑4,1 ‑6,7 ‑1,5 ‑8 4,6 2,8
C Tillverkningsindustri ‑0,7 1,6 ‑2,9 ‑1,4 ‑3,6 0,4 ‑4,8 ‑2,9 ‑5,9 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 5,1 5,3 5,6 ‑0,7 ‑0,9 ‑0,1 1,4 0,8 4,7 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 2 4,2 2 5,7 4,9 6,1 ‑0,3 8 ‑8 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 0,7 ‑0,8 3,3 ‑2,5 ‑4,6 1,6 ‑3,9 ‑4,3 ‑3,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,8 ‑0,2 ‑2,1 ‑5,2 ‑1,4 ‑5,9 ‑4,4 4,5 ‑6,1 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 3,5 1,9 20,9 ‑7,7 ‑9,5 1,5 5,8 ‑11,1 147,1 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 28,7 .. .. ‑12,6 .. .. 9,1 .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑4,8 ‑3,7 ‑3,5 11,7 4,4 13,5 18,4 ‑0,7 23,5 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 1,2 3 2,4 ‑5,1 ‑5,5 ‑4,6 ‑8,3 ‑7,4 ‑9,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,6 2,5 6,1 ‑1,8 ‑3,5 9,2 ‑1,1 ‑3,1 10,1 2,2
24 Stål- och metallverk 9,4 28,5 4,1 ‑10,2 ‑6,8 ‑11,7 ‑10,9 ‑0,6 ‑15,9 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑5,8 ‑3,4 ‑9,9 ‑3,2 ‑1,6 ‑6,5 ‑24 ‑12,9 ‑43,8 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑13,5 ‑14,2 ‑12,5 11,7 1,3 15,6 ‑10,4 ‑21,7 ‑7,3 7,5
27 Industri för elapparatur ‑16,9 16,4 ‑35,8 1,8 ‑21,5 19 ‑1,5 1,9 ‑3,9 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑3,9 ‑24,4 0,3 ‑2,9 ‑7,4 ‑1,1 ‑17,6 ‑18,4 ‑16,7 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 0,8 ‑1,8 1,6 6,4 ‑0,6 8,9 ‑0,7 ‑7,3 1,8 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑26,8 ‑10,4 ‑17,6 ‑19,1 ‑9,2 ‑25,4 4,7 11,9 ‑5,6 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,1 ‑4,2 0,4 ‑1 ‑3,9 5,4 ‑6,2 ‑12,4 7,5 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se