Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, februari 2021

Industrins orderingång ökade i februari

Statistiknyhet från SCB 2021-04-08 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i februari 2021 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som ökade med 9,7 procent jämfört med januari. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med januari ökade hemmamarknaden med 1,1 procent medan exportmarknaden minskade med 0,7 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,3 procent i jämförelse med februari 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 0,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 9,6 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,7 procent högre än motsvarande period, januari-februari 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 0,3 procent och exportmarknaden ökade med 10,9 procent.

Orderingången för januari reviderad

Siffrorna för februari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i januari jämfört med december reviderats ned med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på 0,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i januari jämfört med januari året innan har reviderats ned med 0,4 procentenheter till en årsutveckling på 8,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH feb 2021/
jan 2021[1]
jan-feb 2021/
jan-feb 2020[2]
feb 2021/
feb 2020[2]
Andel av industrins order 2020
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,3 1,1 ‑0,7 6,7 ‑0,3 10,9 5,3 ‑0,6 9,6 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,7 1 ‑0,2 6,3 3,9 8,6 6,3 4,2 8 43,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑2,4 .. .. ‑16,8 .. .. ‑16,3 .. .. 4,2
- Industri för investeringsvaror ‑2,2 0,5 ‑1,7 15,7 2,5 20,3 12,1 0,7 17,3 33,5
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑1,9 ‑1,5 ‑2,4 ‑2,8 ‑4,8 ‑0,4 ‑5,5 ‑5,5 ‑5,3 17,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,6 .. .. 2,1 .. .. 6,4 .. .. 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 9,7 ‑1 22,4 9,1 7,9 10,1 19,8 17 22,5 3,2
C Tillverkningsindustri 0,3 0,9 ‑1,1 6,6 ‑0,6 10,8 5 ‑1,2 9,2 96,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑5,4 ‑1,8 ‑17,7 ‑2,8 ‑4,7 4,7 ‑5,3 ‑5,4 ‑5 10,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 3,3 ‑1,3 4,1 9,8 3,4 15 11,3 4,6 16,7 0,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 6,3 8,6 0,7 ‑5,6 0,8 ‑17,3 ‑0,8 6,4 ‑15,6 5,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0,8 1,7 1,2 ‑1,9 ‑0,7 ‑2,2 ‑1,7 ‑0,3 ‑2 6,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑10,2 ‑0,7 ‑56,4 ‑8,4 ‑3,9 ‑31,7 ‑14,4 ‑4 ‑56,8 0,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑2,4 .. .. ‑16,8 .. .. ‑16,3 .. .. 4,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑2,6 4 ‑3,3 10,1 9,6 10,2 5,2 12,9 3,8 9,9
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,5 ‑0,9 ‑0,9 7,6 2,3 13,4 7,8 3,3 12,4 2,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,6 2,9 ‑2,6 4,7 6,5 ‑4,8 5,7 8,4 ‑4,4 2,7
24 Stål- och metallverk 2,3 ‑0,6 2,2 8,2 2,5 11,1 6,2 ‑0,6 9 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑0,6 4 ‑12,4 1,2 6,2 ‑5,8 ‑4,7 6,2 ‑22,9 7,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 0,1 10,7 ‑4,9 15,6 6,6 19,5 19,4 17,8 19,9 2,4
27 Industri för elapparatur ‑12 ‑7 ‑12,7 1,1 ‑15,4 13,7 ‑1,4 ‑23 20,3 3,5
28 Övrig maskinindustri 8 4,2 12,6 9,1 1,8 11,2 10,1 4,4 11,9 10,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2 ‑3,3 1,1 14 2,4 17,4 18,6 ‑4,9 27,5 14,2
30 Annan transportmedelsindustri ‑68,2 .. .. 233,8 .. .. 72,7 16,4 136,4 1,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 3,9 2,8 2,6 ‑2,6 ‑3,3 ‑1 ‑0,6 ‑1,8 1,8 4,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-05-05 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Sara Josufsson

Telefon
010-479 60 88
E-post
sara.josufsson@scb.se