Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, januari 2020

Industrins orderingång ökade i januari

Statistiknyhet från SCB 2020-03-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 3,5 procent i januari 2020 jämfört med december 2019 i säsongrensade tal. Jämfört med januari föregående år ökade orderingången med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning hade gruvor och mineralutvinningsindustrin som ökade med 17,3 procent jämfört med december. Utvecklingen i industrins totala orderingång var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med december minskade hemmamarknaden med 1,3 procent medan exportmarknaden ökade med 7,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade industrins totala orderingång med 2,2 procent i jämförelse med januari 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 6,4 procent.

Orderingången för december reviderad

Siffrorna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen för industrins totala orderingång i december jämfört med november reviderats upp med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på -0,1 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i december 2019 jämfört med december året innan på -4,7 procent har ej reviderats.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH jan 2020/
dec 2019[1]
jan-jan 2020/
jan-jan 2019[2]
jan 2020/
jan 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3,5 ‑1,3 7,2 2,2 ‑3,6 6,4 2,2 ‑3,6 6,4 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,2 ‑1,9 2,7 ‑2,6 ‑5,8 ‑0,8 ‑2,6 ‑5,8 ‑0,8 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 0,1 .. .. 10,3 .. .. 10,3 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 8,8 0,5 14,4 6,8 ‑5,4 11,5 6,8 ‑5,4 11,5 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 0,9 ‑0,1 0,8 4,7 ‑2,2 12,9 4,7 ‑2,2 12,9 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,7 .. .. 2,2 .. .. 2,2 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 17,3 1,9 26,5 9,3 ‑6,1 24,4 9,3 ‑6,1 24,4 2,8
C Tillverkningsindustri 3,2 ‑1,5 7,1 2,2 ‑3,4 5,9 2,2 ‑3,4 5,9 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑0,6 ‑0,9 ‑0,4 ‑0,1 ‑1,8 7,1 ‑0,1 ‑1,8 7,1 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑1,5 1,3 ‑6,1 ‑3,7 1,7 ‑7,7 ‑3,7 1,7 ‑7,7 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 2,4 2,7 5,5 1,1 ‑1,3 5,9 1,1 ‑1,3 5,9 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2,8 ‑0,5 3 0,2 4,3 ‑0,7 0,2 4,3 ‑0,7 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,9 2,1 1,7 5,3 ‑7,5 128,4 5,3 ‑7,5 128,4 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 0,1 .. .. 10,3 .. .. 10,3 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑1,6 2,9 ‑1,2 3,4 2,4 3,4 3,4 2,4 3,4 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,2 2,9 ‑3 ‑10,1 2 ‑20,4 ‑10,1 2 ‑20,4 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 5,6 4,6 1,3 3,1 ‑3,1 38,5 3,1 ‑3,1 38,5 2,5
24 Stål- och metallverk ‑0,6 ‑14,4 2,5 ‑9,2 ‑18,2 ‑4,8 ‑9,2 ‑18,2 ‑4,8 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 2,7 ‑0,3 9 ‑9,8 ‑12,2 ‑2,8 ‑9,8 ‑12,2 ‑2,8 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 9,5 17,5 6,2 ‑0,7 1,3 2,1 ‑0,7 1,3 2,1 2,8
27 Industri för elapparatur ‑3,3 ‑31 10,8 ‑1,2 ‑13,5 8 ‑1,2 ‑13,5 8 3,9
28 Övrig maskinindustri 2 11,6 ‑0,6 0,1 3,3 ‑1,1 0,1 3,3 ‑1,1 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 14,7 ‑0,8 20 14,5 ‑4 19,7 14,5 ‑4 19,7 18,0
30 Annan transportmedelsindustri 5,2 ‑19,3 24,1 42,8 20,1 56,2 42,8 20,1 56,2 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 1,3 4,3 ‑0,5 ‑1,1 ‑3,2 3,7 ‑1,1 ‑3,2 3,7 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2020-04-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se