Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, juni 2018

Industrins orderingång minskade i juni

Statistiknyhet från SCB 2018-08-07 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industrin för petroleumprodukter som minskade med 19,2 procent jämfört med maj. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med maj minskade hemmamarknaden med 2,9 procent och exportmarknaden minskade med 7,1 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 3,5 procent i jämförelse med juni 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,0 procent och från kund i utlandet minskade den med 5,4 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,0 procent högre än motsvarande period, januari-juni 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,3 procent och exportmarknaden ökade med 0,7 procent.

Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med april reviderats upp med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på -1,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats upp med 0,8 procentenheter till en årsutveckling på 2,2 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH juni 2018/ maj 2018[1] jan-juni 2018/ jan-juni 2017 [2] juni 2018/ juni 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑5,8 ‑2,9 ‑7,1 1,0 1,3 0,7 ‑3,5 ‑1,0 ‑5,4 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,7 ‑0,5 ‑1,6 1,4 2,0 0,8 0,8 ‑1,0 2,4 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑19,2 ‑3,4 ‑29,8 4,5 5,3 3,7 ‑11,4 ‑3,3 ‑18,0 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑12,4 ‑2,4 ‑16,1 ‑0,1 1,2 ‑0,7 ‑10,5 1,3 ‑16,6 34,8
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 2,3 ‑4,1 11,3 1,7 ‑0,4 5,7 6,0 ‑1,5 18,4 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑1,9 ‑1,9 0,3 ‑2,1 ‑1,1 ‑3,9 ‑2,8 ‑3,7 ‑0,7 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑6,9 ‑1,6 ‑13,3 3,9 7,6 ‑0,3 ‑3,0 ‑8,5 8,1 2,8
C Tillverkningsindustri ‑5,8 ‑1,9 ‑7,6 0,9 1,1 0,6 ‑3,6 ‑0,6 ‑5,9 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri ‑2,2 ‑2,9 1,0 0,7 ‑0,8 7,0 0,3 ‑1,4 8,5 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑8,3 ‑7,6 ‑9,3 ‑1,5 ‑3,7 0,6 ‑5,4 ‑7,6 ‑3,3 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 2,9 0,4 8,9 ‑0,6 ‑1,2 0,7 ‑1,3 ‑3,9 3,8 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2,9 1,8 4,0 ‑1,4 ‑2,7 ‑1,2 ‑0,5 3,7 ‑1,5 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,1 ‑6,5 97,4 9,8 2,7 72,5 9,2 1,6 44,4 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑19,2 ‑3,4 ‑29,8 4,5 5,3 3,7 ‑11,4 ‑3,3 ‑18,0 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 9,0 ‑1,3 11,1 3,2 ‑1,0 4,2 12,6 ‑2,5 16,4 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,5 ‑3,1 ‑1,0 3,0 5,4 0,4 ‑0,2 ‑0,9 0,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,7 0,6 3,2 ‑4,8 ‑5,2 ‑2,5 4,5 6,7 ‑8,3 2,2
24 Stål- och metallverk ‑1,1 ‑2,9 ‑0,8 5,6 3,6 6,5 2,0 5,2 0,4 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑0,1 ‑1,0 ‑3,1 ‑3,0 ‑5,0 1,3 ‑3,1 0,2 ‑8,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑14,9 5,3 ‑22,9 ‑12,2 ‑10,9 ‑13,1 ‑30,2 ‑33,6 ‑27,8 7,5
27 Industri för elapparatur ‑10,6 ‑14,6 ‑11,9 ‑0,7 9,7 ‑8,6 ‑0,7 ‑19,9 16,3 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,1 2,7 1,3 8,2 15,3 5,3 9,3 30,5 1,6 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑18,5 ‑12,6 ‑20,5 ‑1,2 17,4 ‑6,9 ‑19,6 2,5 ‑26,9 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 0,0 33,2 ‑15,1 ‑3,9 ‑47,5 56,4 ‑6,8 ‑23,6 11,1 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,2 ‑5,2 4,6 ‑0,3 3,3 ‑7,6 0,7 ‑1,8 6,6 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och -omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-09-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se