Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, maj 2021

Industrins orderingång ökade i maj

Statistiknyhet från SCB 2021-07-07 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 6,1 procent i maj 2021 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj föregående år ökade orderingången med 32,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 18,9 procent jämfört med april. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med april ökade hemmamarknaden med 5,1 procent och exportmarknaden ökade med 7,5 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 32,7 procent i jämförelse med maj 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 19,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 42,2 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 17,0 procent högre än motsvarande period, januari-maj 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 7,7 procent och exportmarknaden ökade med 23,6 procent.

Orderingången för april reviderad

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats ned med 1,3 procentenheter till en månadsutveckling på -3,8 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på 30,3 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH maj 2021/
apr 2021[1]
jan-maj 2021/
jan-maj 2020[2]
maj 2021/
maj 2020[2]
Andel av industrins order 2020
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 6,1 5,1 7,5 17,0 7,7 23,6 32,7 19,9 42,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 1,0 1,1 ‑0,9 12,6 8,6 15,9 19,5 14,1 23,4 43,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 9,7 .. .. ‑3,6 .. .. 20,1 .. .. 4,2
- Industri för investeringsvaror 10,4 7,9 11,0 34,6 21,3 40,5 60,3 51,5 65,2 33,5
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 2,6 0,7 6,0 ‑0,3 ‑1,9 1,7 13,9 2,6 30,7 17,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 5,2 .. .. 15,2 .. .. 33,0 .. .. 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,7 1,6 3,8 3,3 4,6 2,5 4,5 1,9 7,4 3,2
C Tillverkningsindustri 5,6 3,5 7,7 17,4 7,8 24,3 33,9 20,6 43,8 96,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1,4 1,3 4,4 ‑0,2 ‑2,2 8,1 5,8 1,7 23,6 10,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 9,9 3,2 23,1 13,4 22,9 6,7 51,7 35,9 66,5 0,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 0,4 0,7 0,0 ‑0,7 5,4 ‑12,5 2,3 8,9 ‑12,4 5,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2,0 4,7 1,8 6,5 4,6 6,9 25,4 15,9 27,9 6,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 16,6 10,0 10,0 ‑1,3 3,9 ‑22,6 9,4 19,6 ‑33,8 0,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 9,7 .. .. ‑3,6 .. .. 20,1 .. .. 4,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 0,0 ‑6,4 ‑0,1 6,2 ‑0,2 7,5 14,5 ‑12,0 21,0 9,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,5 0,4 6,0 14,0 10,0 18,3 27,5 19,7 35,5 2,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑0,9 ‑4,2 3,9 4,6 4,1 4,6 7,1 4,4 19,8 2,7
24 Stål- och metallverk 1,6 4,1 0,5 19,3 12,0 22,4 35,1 24,6 38,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 1,1 1,2 ‑4,5 14,7 16,1 12,2 27,6 30,8 18,2 7,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 12,5 11,7 8,6 29,2 16,4 33,5 59,9 67,4 57,2 2,4
27 Industri för elapparatur ‑7,6 3,8 ‑10,5 25,5 ‑4,3 49,9 15,6 1,8 30,4 3,5
28 Övrig maskinindustri 5,0 ‑3,6 6,9 22,4 17,1 24,2 54,4 38,4 59,8 10,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 18,9 38,1 16,6 50,3 34,1 55,3 99,1 118,4 94,3 14,2
30 Annan transportmedelsindustri ‑17,1 ‑8,7 ‑22,5 90,4 72,8 98,3 ‑2,1 59,2 ‑52,7 1,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,2 ‑1,6 2,3 1,7 ‑0,6 6,5 10,8 4,3 25,4 4,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-08-10 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se