Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, maj 2022

Industrins orderingång minskade i maj

Statistiknyhet från SCB 2022-07-06 8.00

Industrins totala orderingång minskade med 5,5 procent i maj 2022 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj föregående år minskade orderingången med 7,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industrin för elapparatur som minskade med 45,8 procent jämfört med april. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med april minskade hemmamarknaden med 0,2 procent och exportmarknaden med 11,9 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

I mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 7,5 procent i jämförelse med maj 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,5 procent och från kund i utlandet minskade den med 11,7 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,4 procent högre än motsvarande period, januari-maj 2021, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 2,3 procent och exportmarknaden ökade med 2,6 procent.

Orderingången för april reviderad

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats ned med 1,9 procentenheter till en månadsutveckling på -3,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året innan har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på 7,6 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH maj 2022/
apr 2022[1]
jan-maj 2022/
jan-maj 2021[2]
maj 2022/
maj 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑5,5 ‑0,2 ‑11,9 2,4 2,3 2,6 ‑7,5 ‑1,5 ‑11,7 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑5,7 2,0 ‑17,2 ‑1,7 0,0 ‑3,1 ‑7,1 0,6 ‑13,6 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 10,7 .. .. 10,6 .. .. 18,4 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑15,3 ‑4,9 ‑20,0 2,1 3,7 1,6 ‑18,0 ‑10,6 ‑21,1 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑4,1 ‑4,7 ‑1,3 12,5 2,2 24,6 11,0 1,7 20,4 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑5,7 .. .. 1,4 .. .. ‑9,2 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑14,7 ‑3,6 ‑21,1 ‑1,2 6,6 ‑7,1 ‑17,0 ‑1,6 ‑28,3 3,5
C Tillverkningsindustri ‑5,0 ‑0,1 ‑10,7 2,4 2,1 2,8 ‑7,2 ‑1,6 ‑11,5 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑5,3 ‑7,3 2,9 1,1 2,7 ‑4,8 0,2 1,5 ‑4,4 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 8,0 1,7 19,7 0,9 ‑5,7 6,7 ‑3,1 ‑5,8 ‑0,9 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑3,2 1,1 ‑14,4 ‑3,6 ‑0,6 ‑10,5 ‑8,2 ‑3,1 ‑18,1 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,4 4,5 ‑0,5 ‑2,7 ‑0,4 ‑3,2 ‑8,2 0,9 ‑10,3 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑0,1 0,1 79,2 ‑7,2 ‑1,0 ‑37,3 ‑1,5 ‑3,3 25,3 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 10,7 .. .. 10,6 .. .. 18,4 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 0,3 0,0 ‑0,6 6,3 ‑5,7 8,8 0,4 ‑2,4 0,9 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,2 ‑0,6 1,6 ‑3,0 ‑0,8 ‑5,1 ‑8,9 0,1 ‑17,5 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,2 ‑0,6 0,2 ‑1,6 ‑1,5 ‑1,6 ‑3,4 ‑3,3 ‑8,8 2,4
24 Stål- och metallverk ‑8,0 ‑7,1 ‑6,4 ‑7,1 ‑2,1 ‑9,2 ‑7,4 ‑4,9 ‑8,9 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 5,0 7,9 ‑6,9 2,0 4,4 ‑3,6 7,9 10,7 ‑1,7 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑0,8 ‑17,9 1,3 7,1 11,4 5,5 ‑5,6 1,7 ‑8,4 3,0
27 Industri för elapparatur ‑45,8 50,8 ‑58,4 50,8 18,5 68,0 40,6 60,4 24,3 3,5
28 Övrig maskinindustri 5,6 1,6 4,2 19,1 14,7 20,7 20,1 8,9 23,2 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑36,2 ‑14,7 ‑31,9 ‑6,3 ‑3,3 ‑7,1 ‑43,0 ‑32,2 ‑46,2 15,5
30 Annan transportmedelsindustri ‑39,9 ‑58,2 ‑9,0 ‑35,5 ‑37,8 ‑31,7 ‑61,3 ‑76,7 ‑14,4 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,2 ‑0,6 ‑7,6 3,1 2,9 3,5 ‑0,8 2,2 ‑7,0 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-08-10 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Fredric Nyström

Telefon
010-479 41 53
E-post
fredric.nystrom@scb.se