Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, mars 2019

Industrins orderingång minskade i mars

Statistiknyhet från SCB 2019-05-07 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 4,9 procent i mars 2019 jämfört med februari, i säsongrensade tal. Jämfört med mars föregående år minskade orderingången med 8,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av motorfordonsindustrin som minskade med 21,3 procent jämfört med februari. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med februari minskade hemmamarknaden med 4,0 procent och exportmarknaden minskade med 6,7 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 8,1 procent i jämförelse med mars 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 6,1 procent och från kund i utlandet minskade den med 9,5 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än motsvarande period, januari-mars 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,6 procent och exportmarknaden minskade med 5,8 procent.

Siffrorna för mars är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i februari jämfört med januari reviderats ned med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på -2,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i februari jämfört med februari året innan har reviderats ned med 0,7 procentenheter till en årsutveckling på -3,5 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH mars 2019/
februari 2019[1]
jan-mar 2019/
jan-mar 2018[2]
mars 2019/
mars 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑4,9 ‑4,0 ‑6,7 ‑4,5 ‑2,6 ‑5,8 ‑8,1 ‑6,1 ‑9,5 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,1 ‑1,2 2,5 ‑3,5 ‑2,8 ‑4,0 ‑2,2 ‑3,9 ‑1,1 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑5,2 ‑4,7 ‑10,3 ‑8,6 ‑1,8 ‑15,0 ‑8,6 ‑11,2 ‑5,3 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑8,5 ‑1,9 ‑12,5 ‑6,4 ‑3,1 ‑8,0 ‑16,1 ‑6,7 ‑20,4 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑4,1 ‑2,6 ‑4,4 ‑0,4 ‑0,2 ‑0,7 ‑3,4 ‑6,0 1,2 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑6,7 ‑8,8 ‑8,3 ‑5,8 ‑14,6 8,6 ‑9,3 ‑18,7 6,7 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 3,5 ‑5,7 16,7 ‑5,7 ‑5,4 ‑6,1 ‑2,7 ‑8,5 3,3 2,8
C Tillverkningsindustri ‑5,1 ‑4,0 ‑6,5 ‑4,4 ‑2,5 ‑5,8 ‑8,3 ‑6,0 ‑9,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑3,7 ‑2,7 ‑0,9 ‑0,3 0,6 ‑4,2 ‑5,8 ‑5,6 ‑6,5 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑11,8 ‑22,2 ‑0,9 ‑6,7 ‑10,6 ‑3,0 ‑13,6 ‑23,5 ‑3,2 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 2,5 0,2 6,7 ‑3,4 ‑5,3 0,2 ‑3,5 ‑6,7 2,6 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,0 0,1 1,7 ‑6,6 ‑4,4 ‑7,1 ‑6,7 ‑5,5 ‑7,1 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 26,4 1,6 245,4 ‑4,3 ‑5,8 4,0 13,9 ‑6,5 204,9 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑5,2 ‑9,4 ‑10,3 ‑8,6 ‑1,8 ‑15,0 ‑8,6 ‑11,3 ‑5,3 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑10,7 ‑3,5 ‑12,2 ‑4,0 3,7 ‑5,7 ‑13,2 0,5 ‑16,2 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑4,8 ‑1,9 ‑8,9 ‑1,5 ‑7,5 5,0 ‑4,5 ‑7,1 ‑1,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑1,6 ‑1,6 ‑9,9 ‑2,8 0,7 ‑18,8 ‑1,5 3,5 ‑23,5 2,2
24 Stål- och metallverk ‑0,3 0,4 ‑0,6 ‑9,8 ‑2,7 ‑12,5 ‑5,8 ‑6,1 ‑5,6 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑4,1 ‑5,4 ‑3,7 ‑0,6 0,4 ‑2,7 0,4 ‑3,2 8,1 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,2 1,5 ‑2,3 10,0 5,0 12,2 14,7 27,5 10,4 7,5
27 Industri för elapparatur 23,8 14,0 34,7 14,8 ‑10,6 34,8 33,0 ‑7,2 58,2 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑4,1 2,3 ‑5,5 1,8 7,8 ‑0,3 ‑3,3 9,0 ‑7,2 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑21,3 ‑4,5 ‑25,6 ‑10,2 ‑8,4 ‑10,8 ‑30,7 ‑20,8 ‑34,4 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 48,2 10,0 62,0 ‑43,3 ‑35,9 ‑47,9 ‑10,4 ‑1,2 ‑14,9 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,4 ‑4,7 1,8 0,4 ‑2,4 7,0 ‑2,7 ‑6,1 5,1 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-06-04 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se