Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, november 2020

Industrins orderingång ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2021-01-08 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 3,8 procent i november 2020 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 97,3 procent jämfört med oktober.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med oktober ökade hemmamarknaden med 0,6 procent och exportmarknaden ökade med 5,0 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,7 procent i jämförelse med november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,5 procent och från kund i utlandet ökade den med 10,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än motsvarande period, januari-november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 4,6 procent och exportmarknaden minskade med 4,4 procent.

Orderingången för oktober reviderad

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 1,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har ej reviderats.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH nov 2020/
okt 2020[1]
jan-nov 2020/
jan-nov 2019[2]
nov 2020/
nov2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3,8 0,6 5,0 ‑4,5 ‑4,6 ‑4,4 5,7 ‑1,5 10,9 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 6,4 0,2 10,3 ‑2,7 ‑3,0 ‑2,5 13,5 5,5 20,2 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 4,2 .. .. ‑6,5 .. .. 4,1 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 4,3 0,3 7,2 ‑9,0 ‑10,0 ‑8,5 3,2 ‑14,2 12,1 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,3 ‑0,9 ‑1,1 2,0 ‑4,3 10,6 ‑6,6 ‑4,1 ‑9,8 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 3,7 .. .. ‑6,3 .. .. 3,1 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 15,6 1,8 33,5 11,8 ‑0,1 23,3 29,9 25,2 34,4 2,8
C Tillverkningsindustri 3,6 0,5 5,5 ‑5,0 ‑4,8 ‑5,1 5,1 ‑2,2 10,4 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑2,1 ‑1,9 ‑3,2 ‑3,4 ‑4,0 ‑0,8 ‑4,2 ‑5,7 1,3 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 6,1 17,4 0,3 ‑11,8 ‑12,3 ‑11,3 2,7 18,5 ‑9,0 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,3 ‑1,5 1,3 ‑0,5 1,2 ‑3,9 1,2 0,9 1,4 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 4,0 ‑2,9 8,5 ‑7,0 ‑0,5 ‑8,4 3,0 ‑1,4 4,2 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑7,3 1,6 ‑44,6 ‑10,9 ‑13,6 1,9 ‑10,1 ‑1,6 ‑38,3 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 4,2 .. .. ‑6,5 .. .. 4,1 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 0,8 1,8 0,6 18,2 7,1 20,6 9,7 7,7 10,0 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,8 2,1 2,1 ‑6,1 ‑5,9 ‑6,3 5,0 1,2 9,5 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,7 1,4 3,4 0,0 0,2 ‑1,1 2,7 2,7 3,4 2,5
24 Stål- och metallverk 4,6 1,8 5,3 ‑6,4 ‑10,9 ‑4,5 19,3 17,8 19,7 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑0,3 ‑0,7 ‑0,7 ‑7,0 ‑7,7 ‑6,0 ‑0,6 ‑0,5 ‑0,6 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,7 ‑1,1 1,1 ‑12,5 ‑12,4 ‑12,5 ‑5,6 ‑13,7 ‑2,9 2,8
27 Industri för elapparatur 7,0 ‑1,9 16,0 ‑14,5 1,2 ‑22,1 19,2 ‑8,6 32,3 3,9
28 Övrig maskinindustri 1,0 2,6 3,7 ‑6,2 ‑8,4 ‑5,3 ‑3,8 ‑24,2 6,2 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1,1 4,7 0,2 ‑14,8 ‑19,4 ‑13,4 3,9 ‑5,3 7,2 18,0
30 Annan transportmedelsindustri 97,3 .. .. 19,3 .. .. 85,7 .. .. 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,1 ‑0,5 ‑4,1 ‑1,0 ‑5,6 8,4 2,6 ‑2,3 12,0 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-02-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se