Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, september 2018

Industrins orderingång var oförändrad i september

Statistiknyhet från SCB 2018-11-06 9.30

Industrins totala orderingång var oförändrad i september 2018 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Månadsutvecklingen för den totala orderingången i säsongrensade tal var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med augusti ökade hemmamarknaden med 1,2 procent medan exportmarknaden minskade med 0,4 procent. Bland industrins delbranscher uppvisade motorfordonsindustrin den största ökningen med en uppgång på 33,1 procent jämfört med augusti. Annan transportmedelsindustri stod för den största minskningen med en nedgång på 63,0 procent.

På årsbasis minskade den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal med 0,4 procent jämfört med september 2017. Orderingången från kund i Sverige ökade med 0,7 procent medan orderingången från kund i utlandet minskade med 1,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal varit 1,8 procent högre än motsvarande period, januari-september 2017. Hemmamarknaden har ökat med 1,5 procent och exportmarknaden har ökat med 2,0 procent.

Siffrorna för september är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade utvecklingen i augusti jämfört med juli reviderats upp med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på -4,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i augusti jämfört med augusti året innan har reviderats upp med 0,6 procentenheter till en årsutveckling på 2,6 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH september 2018/ augusti 2018[1] jan-september 2018/ jan-september 2017 [2] september 2018/ september 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,0 1,2 ‑0,4 1,8 1,5 2,0 ‑0,4 0,7 ‑1,3 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,3 ‑0,4 ‑2,5 0,5 0,7 0,3 ‑3,6 ‑3,3 ‑3,7 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑7,5 ‑6,2 ‑7,1 2,6 2,0 3,2 ‑2,5 ‑9,0 6,1 6,3
- Industri för investeringsvaror 7,1 4,7 7,7 3,2 4,8 2,3 2,9 12,0 ‑2,1 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,3 ‑2,6 ‑3,2 2,1 ‑0,4 6,8 2,7 ‑1,6 8,8 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 0,8 9,0 ‑6,2 ‑0,9 ‑1,7 0,4 1,8 ‑0,7 6,7 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 3,7 ‑2,8 7,3 1,4 0,7 2,3 ‑0,5 ‑15,2 20,0 2,8
C Tillverkningsindustri 1,4 1,7 0,9 1,8 1,6 1,8 ‑0,5 1,3 ‑2,1 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑1,6 ‑0,6 ‑4,9 0,7 ‑0,5 6,1 0,7 ‑0,2 4,3 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑6,9 ‑14,0 ‑1,5 ‑3,3 ‑6,9 0,3 ‑9,8 ‑18,9 0,2 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 3,7 2,3 4,0 ‑0,8 ‑1,2 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,1 ‑1,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑5,4 0,3 ‑6,7 ‑1,8 ‑1,7 ‑1,8 ‑7,2 ‑1,3 ‑8,6 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑6,4 ‑9,0 12,4 5,9 1,2 36,4 ‑11,6 ‑8,7 ‑23,4 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑7,5 ‑6,2 ‑7,1 2,6 2,0 3,2 ‑2,5 ‑9,0 6,1 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑2,3 1,5 ‑3,5 3,2 ‑3,4 4,9 1,5 ‑9,0 4,1 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,9 0,4 ‑0,5 1,6 3,1 ‑0,1 0,1 ‑0,8 1,4 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,7 1,5 ‑2,3 ‑3,4 ‑3,1 ‑5,3 ‑0,9 0,8 ‑11,9 2,2
24 Stål- och metallverk 0,8 ‑4,3 2,7 2,6 2,4 2,6 ‑4,3 ‑6,4 ‑3,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑5,3 ‑3,6 ‑6,8 ‑1,8 ‑4,0 2,6 ‑3,1 ‑3,2 ‑2,6 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 7,4 9,1 6,1 ‑10,1 ‑8,6 ‑10,9 0,8 ‑3,2 3,6 7,5
27 Industri för elapparatur ‑9,9 ‑2,1 ‑18,8 1,4 5,4 ‑1,4 ‑8,6 ‑7,2 ‑9,0 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,1 15,6 ‑1,2 12,3 27,9 6,4 9,8 40,7 ‑0,9 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 33,1 14,1 40,9 1,9 12,0 ‑1,4 3,7 5,3 3,0 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑63,0 ‑8,2 ‑49,0 ‑2,7 ‑38,9 42,4 ‑37,6 26,8 ‑64,2 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,9 4,3 ‑5,4 0,2 2,5 ‑4,4 4,5 5,4 2,5 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-12-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se