Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, september 2019

Industrins orderingång minskade i september

Statistiknyhet från SCB 2019-11-05 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 0,2 procent i september 2019 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 1,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen för den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med augusti minskade hemmamarknaden med 4,0 procent medan exportmarknaden ökade med 2,9 procent, båda i säsongrensade tal. Trots detta visade en majoritet av industrins delbranscher positiv utveckling på månadsbasis. Störst ökning uppvisades av elektronikvaruindustrin som ökade med 85,6 procent jämfört med augusti. Störst minskning uppvisades av motorfordonsindustrin som minskade med 15,2 procent jämfört med augusti.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 1,5 procent i jämförelse med september 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 8,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 4,5 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 0,6 procent lägre än motsvarande period, januari-september 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 3,2 procent under perioden medan exportmarknaden ökade med 1,5 procent.

Orderingången för augusti revideras upp

Siffrorna för september är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i augusti jämfört med juli reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på -1,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i augusti jämfört med augusti året innan har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på -0,6 procent. För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH sep 2019/
aug 2019[1]
jan-sep 2019/
jan-sep 2018[2]
sep 2019/
sep 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑0,2 ‑4,0 2,9 ‑0,6 ‑3,2 1,5 ‑1,5 ‑8,6 4,5 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑0,3 ‑3,6 5,4 ‑4,3 ‑4,3 ‑4,3 ‑6,2 ‑6,1 ‑6,2 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑2,4 ‑7,3 ‑0,2 4,5 ‑2,8 8,0 3,0 ‑17,2 14,5 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,1 4,6 4,7 ‑1,1 15,0 8,0 ‑2,1 29,2 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 43,3 0,2 118,3 ‑3,8 ‑1,9 ‑5,8 ‑3,7 ‑0,8 ‑7,1 2,8
C Tillverkningsindustri ‑0,6 ‑4,0 2,4 ‑0,5 ‑3,3 1,7 ‑1,4 ‑8,7 4,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 0,8 ‑0,3 5,8 ‑0,8 ‑0,7 ‑1,6 ‑1,9 ‑3,4 4,1 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑5,2 ‑2,7 ‑11,5 8,8 7,5 9,8 14,5 12,7 15,4 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑1,7 ‑0,4 ‑2,6 ‑2,5 ‑4,8 2,3 ‑3,7 ‑8,3 6,6 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,5 2,9 1,5 ‑5,8 ‑2,8 ‑6,5 ‑0,8 5,3 ‑2,0 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 6,3 4,8 15,2 ‑10,0 ‑9,6 ‑12,1 ‑5,1 ‑5,6 ‑2,2 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3,4 ‑0,4 4,9 10,0 4,3 11,4 24,9 6,1 30,1 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,0 2,8 ‑0,1 ‑3,9 ‑4,4 ‑3,4 ‑3,1 ‑0,1 ‑6,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑1,6 ‑2,4 ‑1,3 ‑1,2 ‑2,4 6,0 ‑1,2 ‑4,6 25,6 2,2
24 Stål- och metallverk ‑1,2 ‑15,2 7,7 ‑8,6 ‑4,4 ‑10,4 ‑10,8 ‑7,3 ‑13,1 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑3,4 0,8 ‑14,3 ‑0,3 0,4 ‑1,4 ‑6,1 ‑4,9 ‑10,6 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 85,6 ‑10,2 127,9 16,3 3,4 20,9 87,2 ‑4,6 112,9 7,5
27 Industri för elapparatur ‑3,2 ‑9,5 0,5 ‑6,7 ‑24,8 7,1 ‑24,3 ‑22,6 ‑24,8 4,1
28 Övrig maskinindustri 5,6 8,8 11,2 0,1 ‑7,5 3,2 0,8 ‑21,2 11,3 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑15,2 ‑15,1 ‑14,6 9,1 ‑0,4 12,5 ‑11,4 ‑22,5 ‑6,9 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 12,3 26,0 7,0 ‑17,2 ‑18,6 ‑17,6 111,6 ‑14,5 289,0 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,5 ‑3,7 3,9 0,0 ‑2,3 5,3 ‑3,3 ‑8,9 10,0 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se