Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, november 2017:

Industrins orderingång ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2018-01-10 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 2,6 procent i november 2017 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 7,9 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 7,8 procent jämfört med oktober. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med oktober ökade hemmamarknaden med 1,1 procent och exportmarknaden ökade med 2,1 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 7,9 procent i jämförelse med november 2016, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 5,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 9,8 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,2 procent högre än motsvarande period 2016, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 6,6 procent och exportmarknaden ökade med 5,8 procent.

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september reviderats upp med 0,1 procentenhet till en månadsutveckling på -1,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har reviderats ned med 0,1 procentenhet till en årsutveckling på 3,7 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007INDUSTRIBRANSCHnov 2017/ okt 2017[1]jan-nov 2017/ jan-nov 2016 [2]nov 2017/ nov 2016 [2]Andel av industrins order 2010
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 2,6 1,1 2,1 6,2 6,6 5,8 7,9 5,6 9,8 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,9 ‑1,2 2,4 3,7 8,0 0,5 5,0 6,4 4,0 39,0
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 3,2 ‑4,3 6,3 4,4 ‑0,9 10,3 ‑5,6 ‑6,6 ‑4,8 2,0
- Industri för investeringsvaror 8,1 1,8 9,7 13,7 14,2 13,5 18,4 13,0 21,0 36,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1,7 1,5 1,4 ‑1,3 ‑1,1 ‑1,7 ‑1,0 ‑0,8 ‑1,2 20,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,0 0,2 8,4 ‑4,3 0,9 ‑12,0 2,1 9,0 ‑7,8 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 3,5 ‑0,2 8,8 5,9 14,6 ‑2,9 25,7 32,2 18,9 2,8
C Tillverkningsindustri 2,7 0,6 3,6 6,1 6,4 6,1 7,6 4,9 9,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri 1,4 2,1 1,5 ‑0,3 ‑0,7 1,9 1,3 ‑0,5 9,9 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 5,4 1,9 8,0 ‑3,2 2,5 ‑8,2 ‑2,0 ‑3,4 ‑0,7 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,5 0,3 ‑2,5 4,8 6,6 0,7 7,2 7,9 5,2 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑4,3 ‑2,6 ‑3,7 3,2 ‑1,2 4,3 ‑1,5 ‑14,4 2,0 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 0,0 ‑1,7 12,4 9,3 ‑2,5 240,5 19,6 ‑1,5 328,6 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 3,2 ‑4,3 6,3 4,4 ‑0,9 10,3 ‑5,6 ‑6,6 ‑4,8 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 5,1 ‑0,3 9,4 ‑1,7 5,9 ‑3,4 ‑2,3 10,5 ‑4,7 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,9 0,5 1,9 5,3 7,6 3,1 8,3 11,9 4,7 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,6 1,0 10,0 10,2 12,6 ‑2,5 12,6 14,2 3,3 2,2
24 Stål- och metallverk 1,3 4,1 0,6 5,4 4,5 5,8 6,6 11,4 4,6 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 0,4 ‑1,2 6,1 4,8 9,2 ‑3,6 3,3 4,5 0,8 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,2 ‑3,0 ‑3,0 1,8 5,3 0,7 ‑10,8 ‑14,3 ‑9,7 7,5
27 Industri för elapparatur ‑1,4 ‑0,3 1,7 ‑3,0 13,6 ‑12,1 ‑9,0 ‑32,4 18,2 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,0 ‑0,5 5,6 11,9 7,2 13,8 11,8 8,6 13,2 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 7,8 3,3 9,6 21,5 14,4 24,1 29,9 27,7 30,6 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 4,1 24,5 ‑4,2 ‑10,6 71,8 ‑36,6 46,6 46,3 46,7 1,6
31-33Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,1 2,8 ‑5,8 1,1 4,1 ‑5,1 3,4 14,5 ‑15,6 4,4

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång- och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-02-06 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se