Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, augusti 2019

Industrins orderingång minskade i augusti

Statistiknyhet från SCB 2019-10-08 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 1,8 procent i augusti 2019 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst nedgång uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som minskade med 29,9 procent jämfört med juli, medan industrin för andra icke-metalliska mineraliska produkter uppvisade den största ökningen med 8,3 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 1,6 procent medan exportmarknaden minskade med 2,0 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 1,1 procent i jämförelse med augusti 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,1 procent och från kund i utlandet minskade den med 0,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 0,5 procent lägre än motsvarande period i fjol, januari–augusti 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,3 procent och exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

Orderingången för juli revideras ned

Siffrorna för augusti är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i juli jämfört med juni reviderats ned med 0,3 procentenheter till en månadsutveckling på 0,1 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i juli jämfört med juli året innan har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en negativ årsutveckling på 2,8 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH aug 2019/
jul 2019[1]
jan-aug 2019/
jan-aug 2018[2]
aug 2019/
aug 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑1,8 1,6 ‑2,0 ‑0,5 ‑2,3 0,9 ‑1,1 ‑1,1 ‑0,9 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,1 3,4 ‑6,2 ‑4,0 ‑3,9 ‑4,2 ‑6,9 0,4 ‑13,4 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑0,6 0,0 ‑2,3 4,6 ‑0,4 6,9 9,3 ‑3,1 15,2 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑3,2 ‑4,8 ‑2,9 4,3 ‑0,9 13,3 3,8 ‑4,7 20,4 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑29,9 ‑4,9 ‑52,2 ‑3,8 ‑2,0 ‑5,7 ‑29,0 ‑4,1 ‑53,5 2,8
C Tillverkningsindustri ‑1,6 0,9 ‑1,4 ‑0,4 ‑2,3 1,1 ‑0,3 ‑1,0 0,5 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑3,2 ‑4,2 ‑1,0 ‑0,6 ‑0,2 ‑2,4 ‑4,1 ‑3,7 ‑6,3 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 4,1 ‑1,1 11,2 8,4 7,3 9,3 19,1 3,6 34,8 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,5 ‑0,8 9,4 ‑2,2 ‑4,4 1,9 2,0 ‑3,2 15,1 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑8,4 0,0 ‑10,1 ‑6,8 ‑3,8 ‑7,4 ‑9,3 0,4 ‑11,4 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑3,0 ‑2,5 0,4 ‑10,1 ‑9,5 ‑13,2 ‑13,3 ‑13,9 ‑10,4 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑2,6 2,1 ‑4,7 8,4 4,4 9,3 21,3 8,3 24,8 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,5 ‑1,3 1,8 ‑4,0 ‑4,9 ‑2,9 ‑6,3 ‑4,3 ‑7,9 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 8,3 10,1 6,3 ‑1,1 ‑2,0 3,8 4,9 1,9 26,4 2,2
24 Stål- och metallverk 4,5 22,6 ‑8,2 ‑8,3 ‑3,1 ‑10,4 ‑11,4 15,1 ‑22,4 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑2,1 ‑2,0 ‑1,0 0,4 1,1 ‑0,5 ‑7,3 ‑7,3 ‑5,7 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 2,2 18,2 0,8 5,4 5,0 5,9 10,3 24,1 8,9 7,5
27 Industri för elapparatur 0,6 3,9 ‑0,5 ‑4,0 ‑25,1 12,3 ‑26,6 ‑10,7 ‑34,7 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑7,7 ‑15,9 ‑8,3 ‑0,1 ‑5,3 2,0 ‑6,6 ‑10,7 ‑4,7 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2,4 0,9 4,7 12,9 4,0 16,0 40,5 15,0 50,1 11,8
30 Annan transportmedelsindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,7 2,4 ‑2,5 0,4 ‑1,4 4,4 ‑0,5 ‑0,1 ‑1,4 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se