Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH jul 2022/
jun 2022[1]
jan-jul 2022/
jan-jul 2021[2]
jul 2022/
jul 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3,0 ‑4,5 4,9 2,3 3,3 1,6 4,3 4,1 4,5 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 12,1 0,6 21,9 ‑2,4 ‑0,8 ‑3,5 3,4 ‑0,7 7,0 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 5,0 .. .. 9,2 .. .. 16,7 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑3,4 ‑9,6 4,0 2,1 10,0 ‑0,9 ‑5,3 11,0 ‑10,7 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑3,1 ‑2,0 0,3 14,3 1,9 29,5 23,0 0,6 54,1 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 4,7 .. .. ‑0,2 .. .. ‑2,0 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 6,6 2,3 9,5 ‑1,3 9,8 ‑9,5 2,7 20,7 ‑9,4 3,5
C Tillverkningsindustri 2,9 ‑5,0 8,2 2,4 3,1 2,0 4,1 3,3 5,1 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑3,3 ‑2,0 ‑9,8 0,7 2,2 ‑4,9 ‑2,4 0,1 ‑11,7 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 11,1 17,0 17,6 ‑1,2 ‑5,9 2,8 ‑0,9 6,1 ‑5,6 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 7,5 8,6 4,1 ‑5,7 ‑2,3 ‑13,2 ‑2,5 0,0 ‑4,3 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑2,7 0,3 ‑4,1 ‑2,0 ‑1,5 ‑2,1 ‑3,8 ‑3,9 ‑3,7 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,4 0,9 ‑4,4 ‑4,4 0,3 ‑33,0 5,5 4,6 ‑16,0 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5,0 .. .. 9,2 .. .. 16,7 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑0,5 1,2 ‑1,6 7,9 ‑7,6 11,1 21,4 ‑7,0 27,3 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,7 6,5 ‑1,2 ‑4,5 ‑0,9 ‑7,8 ‑7,2 4,9 ‑15,8 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,1 ‑0,7 ‑1,7 ‑3,8 ‑3,4 ‑5,0 ‑9,4 ‑8,6 ‑17,2 2,4
24 Stål- och metallverk 2,7 ‑23,3 16,0 ‑3,5 ‑0,1 ‑4,8 10,8 ‑16,9 22,2 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑8,6 ‑6,8 ‑11,6 0,3 2,3 ‑4,0 ‑13,0 ‑9,8 ‑17,5 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑45,4 ‑73,1 7,9 11,5 89,8 ‑10,4 ‑32,0 26,3 ‑41,9 3,0
27 Industri för elapparatur 137,9 48,8 156,7 41,2 12,1 54,5 79,6 45,0 88,4 3,5
28 Övrig maskinindustri 1,2 1,3 9,7 13,4 12,1 14,1 3,0 ‑3,3 5,1 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 11,8 20,3 2,5 ‑8,7 ‑2,6 ‑10,2 ‑6,9 17,8 ‑11,6 15,5
30 Annan transportmedelsindustri ‑4,2 0,3 ‑11,6 9,7 ‑7,4 29,6 51,2 173,6 ‑9,3 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,4 3,1 ‑2,4 0,4 0,6 0,1 ‑6,0 0,3 ‑16,3 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se