Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH jun 2019/
maj 2019[1]
jan-jun 2019/
jan-jun 2018[2]
jun 2019/
jun 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,2 2,4 ‑0,7 ‑0,1 ‑2,0 1,3 7,5 2,2 11,1 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑1,4 ‑0,5 ‑3,0 ‑3,0 ‑4,1 ‑2,2 ‑2,4 ‑3,4 ‑1,8 41,1
-[3] Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror 1,1 6,4 0,1 5,6 2,8 6,8 28,5 13,6 35,6 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 1,8 1,4 ‑0,2 2,0 ‑0,6 6,2 ‑3,8 ‑2,1 ‑8,3 15,8
-[3] Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 6,6 ‑2,4 10,9 ‑1,0 ‑2,7 1,1 9,3 ‑1,2 24,2 2,8
C Tillverkningsindustri ‑0,2 2,6 ‑1,3 ‑0,1 ‑1,9 1,3 7,5 2,3 10,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2,6 4,0 ‑1,8 ‑0,2 0,1 ‑1,5 ‑1,6 ‑1,0 ‑4,0 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 8,8 2,6 6,7 5,3 5,5 4,9 26,0 25,4 25,1 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑2,7 ‑4,2 ‑2,8 ‑3,1 ‑5,1 0,9 ‑7,9 ‑11,3 ‑1,9 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,7 7,9 0,2 ‑7,8 ‑4,5 ‑8,5 ‑10,2 2,0 ‑12,8 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑9,8 0,3 ‑19,6 ‑6,7 ‑7,8 ‑0,6 ‑19,4 ‑9,5 ‑52,2 1,3
19[3] Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1,1 0,5 1,2 1,8 4,4 1,2 ‑7,6 2,7 ‑10,0 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,2 0,4 1,4 ‑3,7 ‑5,8 ‑1,2 ‑5,5 ‑3,6 ‑7,1 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑2,5 ‑3,0 ‑9,0 ‑1,1 ‑0,9 ‑2,5 ‑4,3 ‑5,5 3,3 2,2
24 Stål- och metallverk 2,1 ‑1,7 5,5 ‑6,9 ‑3,2 ‑8,2 1,5 ‑4,7 5,5 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 16,6 10,4 23,8 2,7 4,2 0,5 14,9 13,3 20,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑7,4 ‑0,1 ‑6,1 5,3 2,9 6,8 0,4 1,5 2,6 7,5
27 Industri för elapparatur ‑23,2 ‑8,9 ‑32,9 4,8 ‑27,8 34,9 2,6 ‑7,2 8,7 4,1
28 Övrig maskinindustri 1,7 ‑0,9 5,7 2,9 5,6 1,8 0,1 2,4 ‑1,1 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑1,4 2,3 ‑1,8 12,7 1,7 16,9 60,4 18,6 79,2 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 51,0 19,4 33,5 ‑33,9 ‑13,9 ‑44,1 ‑1,1 14,1 ‑16,2 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,8 0,6 ‑4,8 0,6 ‑1,3 5,2 ‑0,2 0,3 ‑0,7 4,4

1) Säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter i fasta priser
2) Kalenderkorrigerade uppgifter i fasta priser
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-06

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se