Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH apr 2019/
mar 2019[1]
jan-apr 2019/
jan-apr 2018[2]
apr 2019/
apr 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 9,3 4,1 13,5 ‑2,8 ‑2,5 ‑3,1 0,1 ‑2,6 2,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,1 0,8 0,2 ‑3,9 ‑4,4 ‑3,4 ‑5,0 ‑8,7 ‑1,2 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑20,3 ‑20,3 1,9 ‑15,5 ‑9,9 ‑20,9 ‑35,4 ‑32,5 ‑38,2 6,3
- Industri för investeringsvaror 30,4 10,1 36,6 ‑2,3 0,6 ‑3,6 8,9 10,1 8,4 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,0 3,2 ‑10,1 5,1 1,4 11,4 9,1 5,7 15,1 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 10,9 19,3 1,8 ‑3,0 ‑8,5 5,9 8,4 10,3 5,6 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 5,5 4,3 4,7 ‑1,4 ‑3,6 1,0 12,0 0,9 27,0 2,8
C Tillverkningsindustri 9,4 3,9 13,9 ‑2,9 ‑2,4 ‑3,2 ‑0,2 ‑2,7 1,7 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 8,3 4,8 6,7 1,7 2,3 ‑1,0 7,9 7,6 8,8 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 10,3 21,5 5,5 ‑2,2 ‑5,5 0,9 6,3 6,8 6,0 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,8 2,1 ‑0,5 ‑2,6 ‑3,6 ‑0,9 1,9 2,3 1,1 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,6 2,0 ‑0,7 ‑7,9 ‑5,4 ‑8,4 ‑9,9 ‑3,9 ‑11,2 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑10,4 ‑0,1 ‑42,3 ‑2,5 ‑5,5 14,7 2,5 ‑4,9 58,7 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑20,3 ‑19,9 1,9 ‑15,5 ‑9,9 ‑20,9 ‑35,4 ‑32,5 ‑38,2 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑2,7 8,9 ‑4,9 4,5 5,6 4,3 7,3 12,0 6,0 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,5 ‑1,2 ‑1,6 ‑1,7 ‑5,9 2,8 ‑2,1 ‑1,0 ‑3,3 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,2 0,8 41,3 ‑1,0 0,5 ‑8,6 3,2 ‑0,4 25,0 2,2
24 Stål- och metallverk ‑2,7 4,4 ‑6,8 ‑9,5 ‑2,4 ‑12,3 ‑8,4 ‑1,6 ‑11,6 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 2,0 5,8 ‑4,3 1,4 3,7 ‑3,1 4,0 8,8 ‑4,9 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 0,0 ‑8,2 2,1 7,2 1,4 9,6 3,2 ‑7,2 7,8 7,5
27 Industri för elapparatur 1,0 ‑1,1 5,8 0,0 ‑34,2 36,0 ‑27,5 ‑63,7 39,0 4,1
28 Övrig maskinindustri 6,0 0,0 4,7 3,1 7,1 1,6 7,4 5,8 8,1 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 69,7 20,2 82,5 ‑1,7 ‑2,7 ‑1,4 20,6 13,9 22,7 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 9,6 27,3 2,3 ‑43,5 ‑21,7 ‑52,8 ‑44,1 49,6 ‑60,6 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 5,1 5,2 1,7 1,6 0,0 5,6 4,2 5,4 1,7 4,4

1) Säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter i fasta priser
2) Kalenderkorrigerade uppgifter i fasta priser

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-04

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se