Till innehåll på sidan

Industrins orderingång

Index 2015=100. Fasta priser. Industri SNI B+C. Total marknad, hemmamarknad och exportmarknad. Säsongrensade värden

Industrins orderingång

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se