Till innehåll på sidan

Industrins orderingång

Index 2015=100. Fasta priser. Industri SNI B+C. Total marknad, hemmamarknad och exportmarknad. Säsongrensade värden

Industrins orderingång

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-09-05

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se