Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och produktion

Industriproduktion och industrins orderingång, SNI B+C. Index 2015=100. Säsongrensade värden

Industrins orderingång och produktion

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-08

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se