Till innehåll på sidan

Konkurser och offentliga ackord

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-14

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Louise Eklund

Telefon
010-479 60 68
E-post
louise.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1401