Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för IT och marknadsföring

Nästa publicering: 2018-10-19

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Nyckeltal för Sverige

Utgifter för it-tjänster

65 166

miljoner kronor

Referenstid: 2016

Statistiknyheter

Företagens utgifter för IT och marknadsföring, 2016

2017-10-19

Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning och mjukvara, uppgick år 2016 till drygt 55 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på cirka 23 miljarder jämfört med år 2009. Jämfört med år 2015 har utgifterna ökat med drygt 6 miljarder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens användning av it 2015 Rapport 2015-11-25
Företagens användning av it 2014 Rapport 2014-12-03
Företagens användning av it 2013 Rapport 2014-01-16
Företagens användning av it 2012 Rapport 2013-01-16
Företagens användning av IT 2011 Rapport 2012-01-17
IT Maturity of Firms and Economic Crisis Rapport 2011-09-14
Företagens användning av IT 2010 – inkl. Analysbilaga Rapport 2011-01-17
Företagens användning av IT 2009 Rapport 2010-01-19
Företagens användning av IT 2008. Korrigerad version 091130 Rapport 2008-12-17

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0802