Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för IT

Nästa publicering: 2021-10-07

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Nyckeltal för Sverige

Utgifter för hård- och mjukvara

72 365

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Utgifter för mjukvara

48 220

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Utgifter för it-tjänster

69 004

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Utgifter för leasing av it-utrustning

6 561

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Utgifter för it-tjänster från extern leverantör

50 820

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Utgifter för interna it-tjänster

23 060

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Statistiknyheter

Företagens utgifter för it, 2019

2020-09-30

Företagens utgifter och investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, uppgick till 72,4 miljarder kronor 2019. De största företagen, med 250 anställda eller fler, stod för 70 procent av de totala utgifterna samt investeringarna i hård och mjukvara under 2019.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0802