Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, februari 2019:

Investeringarna minskade för industrin

Statistiknyhet från SCB 2019-03-01 9.30

Industriföretagens investeringar för 2018 landade på 72,5 miljarder kronor i löpande priser. Volymförändringen är en minskning med 4 procent jämfört med 2017. För 2019 landar företagens planerade investeringar på cirka 65,5 miljarder i löpande priser.

Industriföretagens investeringar för 2018 landade på 72,5 miljarder kronor i löpande priser, och ligger på samma nivå som 2017. Det är cirka 500 miljoner mer än vad företagens planerade investeringar skulle vara för hela 2018 enligt SCB:s oktoberenkät. Volymförändringen är en minskning på 4 procent jämfört med 2017. För 2019 landar företagens planerade investeringar på cirka 65,5 miljarder i löpande priser vilket är 5,6 miljarder mer än det som angavs i oktoberenkäten, men en minskning med 10 procent i löpande priser jämfört med 2018.

Energibranschen går fortsatt starkt

Energibranscherna investerade cirka 43,4 miljarder i löpande priser 2018 vilket är en volymökning med 7 procent jämfört med 2017. För 2019 hamnar energiföretagens planerade investeringar på cirka 48,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,2 miljarder jämfört med oktoberenkäten. Det är dock fortfarande en ökning med 11 procent i löpande priser jämfört med 2018.

Svagt år för Transportbranschen

Transportbranschen investerade 22,6 miljarder och det ger en volymminskning på 11 procent jämfört med 2017. Däremot landar företagens planerade investeringar för 2019 på 28,7 miljarder , en ökning med 27 procent i löpande priser.

Totala investeringar 2017 samt verkställda 2018
 Löpande priser mdr utfall 2017Löpande priser i mdr prognos 2018 enligt februarienkäten 2017Löpande priser i mdr prognos 2018 enligt majenkäten 2018Löpande priser i mdr prognos 2018 enligt oktoberenkäten 2018Löpande priser verkställda 2017 enligt februarienkäten 2018Volymförändring mellan utfall 2017 och verkställda 2018 enligt februarienkäten 2018
Industri (B+C) 72,3 70 72,1 71,1 72,5 ‑4
Energi 38,5 44,9 44,8 42,9 43,4 7
Byggverksamhet 9,0 6,8 7,8 9,1 9,6 3
Varuhandel 17,3 14,4 13,5 16,5 16,9 ‑6
Transport och magasinering 24,6 ** 23,8 22,7 22,7 ‑11
Information och kommunikation 15,9 12,5 15,6 22 20,7 23
Banker och Försäkringsbolag 3,8 3 3,2 3,2 3,3 ‑13
Fastighetsförvaltning 114,3 ** 115,5 121,4 ** **
Företagstjänster 14,6 13,7 12,5 14,2 15,5 3

** Fastighetsförvaltningen ingår inte, Transportbranschen undersöks bara delvis

Totala investeringar 2018 samt prognos 2019
  Löpande priser mdr utfall 2018 Löpande priser i mdr prognos 2019 enligt oktoberenkäten 2018 Löpande priser i mdr prognos 2019 enligt februarienkäten 2018 Volymförändring mellan utfall 2018 och prognos 2019 oktoberebkäten
Industri (B+C) 72,5 59,9 65,5 ***
Energi 43,4 49,4 48,2 ***
Byggverksamhet 9,6 7,6 7,8 ***
Varuhandel 16,9 15,3 15,5 ***
Transport och magasinering 22,7 27,3 28,7 ***
Information och kommunikation 20,7 17,2 20,3 ***
Banker och Försäkringsbolag 3,3 2,8 2,6 ***
Fastighetsförvaltning ** 137,2 ** ***
Företagstjänster 15,5 12,7 14,6 ***

** Ej klart *** Deflatorer ej tillgängliga

Industrins investeringar 2002-2018

Utfall 2002-2018, planer. 2019. Miljarder kronor, 2008 års priserInvesteringsenkäten, Februari 2018

Definitioner och förklaringar

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

Volymbegreppet används för att visa på den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde.

Med investeringar avses i denna undersökning anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien avser oktoberenkäten och publiceras 2019-05-24 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se