Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, tredje kvartalet 2022

Företagens investeringar ökade tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-12-02 8.00

Investeringstakten hos företagen ökade med 24 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar ökade med totalt 24 procent eller 17,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021. Totalt uppgick företagens investeringar under tredje kvartalet till 92,2 miljarder, vilket innebär en minskning med 14,5 miljarder kronor eller 14 procent jämfört med andra kvartalet 2022.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 3 2022 jämfört med kvartal 2 2022
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2022 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2021 Procentuell förändring mellan kvartal 3 2022 och kvartal 3 2021
Industri (05-33) 20,4 15,6 31
Energi, vatten och avlopp (35-39) 12,6 9,1 40
Byggverksamhet (41-43) 2,7 2,0 37
Handel (45-47) 6,1 4,4 39
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 6,0 3,6 70
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3,7 4,3 ‑13
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 3,6 1,1 231
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 31,3 30,2 4
Företagstjänster (71-75, 77-82) 5,6 4,2 33
Totalt 92,2 74,4 24

Källa: Investeringsenkäten tredje kvartalet 2022.

Jämfört med tredje kvartalet 2021 ökade de flesta branschgrupper sina investeringar under tredje kvartalet 2022. Procentuellt ökade banker och försäkringsbolag mest med en uppgång på 231 procent till en investeringsnivå på 3,6 miljarder kronor. Branschen för transport och magasinering ökade sina investeringar med 2,5 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 70 procent. Branschen Information och kommunikation minskade sina investeringar med 13 procent jämfört med tredje kvartal 2021.

Många branschgrupper minskade sina investeringar mellan andra och tredje kvartalet 2022. Fastighetsbranschen tappade mest med en nedgång på 21 procent. Branschen Information och kommunikation minskade sina investeringar med 19 procent. Även branscherna för företagstjänster, banker, försäkringsbolag, byggtjänster, industri minskade sina investeringar under tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet. Däremot ökade transportbranschen sina investeringar med 20 procent till en investeringsnivå på 6,0 miljarder kronor.

Totala investeringar för tillverkningsindustrin

Enligt investeringsenkäten beräknas totala investeringar för tillverkningsindustrin hamna på 72,7 miljarder kronor under 2022 och 75,8 miljarder kronor under 2023. Om prognoserna stämmer innebär det en ökning med 4 procent under 2023 jämfört med 2022.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Jämförelser har dels gjorts mot uppgifter för motsvarande kvartal 2021 och dels mot föregående kvartal 2022.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 4 och publiceras 2023-03-03 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se