Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom banker och försäkringsbolag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG (64.1, 65)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 4 5    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 141 115 92    
Maskiner och inventarier 4 194 4 045 3 537    
Summa 4 336 4 164 3 633    
Banker (64.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 0 0    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 101 67 46    
Maskiner och inventarier 4 161 4 000 3 507    
Summa 4 263 4 067 3 553    
Försäkringsbolag (65)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 4 4    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 40 48 45    
Maskiner och inventarier 33 45 30    
Summa 73 97 80    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se