Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom banker och försäkringsbolag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG (64.1, 65)    
Köp av byggnader och anläggningar 6 19
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 90 157
Maskiner och inventarier 839 1 386
Summa 935 1 562
Banker (64.1)    
Köp av byggnader och anläggningar 6 19
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 28 45
Maskiner och inventarier 768 1 290
Summa 802 1 354
Försäkringsbolag (65)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 62 112
Maskiner och inventarier 71 95
Summa 133 207

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se