Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom banker och försäkringsbolag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG (64.1, 65)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 4 5 34 44 144
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 141 115 92 177 525 541
Maskiner och inventarier 4 194 4 045 3 537 5 998 17 774 17 279
Summa 4 336 4 164 3 633 6 208 18 341 17 963
Banker (64.1)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 0 0 24 25 124
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 101 67 46 74 288 103
Maskiner och inventarier 4 161 4 000 3 507 5 929 17 597 17 156
Summa 4 263 4 067 3 553 6 028 17 911 17 383
Försäkringsbolag (65)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 4 4 10 19 20
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 40 48 45 103 236 437
Maskiner och inventarier 33 45 30 68 176 122
Summa 73 97 80 180 430 580

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se