Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom byggnadsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
BYGGINDUSTRI, TOTALT (F)    
Köp av byggnader och anläggningar 68 36
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 93 257
Bostäder 122 158
Maskiner och inventarier 1 739 1 963
Summa 2 021 2 415
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41–42)    
Köp av byggnader och anläggningar 50 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 68 190
Bostäder 118 39
Maskiner och inventarier 391 485
Summa 627 717
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)    
Köp av byggnader och anläggningar 18 33
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 67
Bostäder 4 119
Maskiner och inventarier 1 348 1 478
Summa 1 395 1 698

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se