Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom byggnadsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BYGGINDUSTRI, TOTALT (F)          
Köp av byggnader och anläggningar 156 159 91    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 238 382 216    
Bostäder 299 50 221    
Maskiner och inventarier 1 944 2 362 2 155    
Summa 2 637 2 953 2 683    
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41–42)          
Köp av byggnader och anläggningar 49 83 43    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 95 290 186    
Bostäder 217 48 220    
Maskiner och inventarier 424 558 439    
Summa 786 979 887    
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)          
Köp av byggnader och anläggningar 107 76 48    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 143 92 31    
Bostäder 82 2 1    
Maskiner och inventarier 1 520 1 804 1 717    
Summa 1 852 1 974 1 796    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se