Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom byggnadsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
BYGGINDUSTRI, TOTALT (F)            
Köp av byggnader och anläggningar 156 159 91 119 525 275
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 238 382 216 146 982 157
Bostäder 299 50 221 57 627 468
Maskiner och inventarier 1 944 2 362 2 155 2 131 8 592 3 975
Summa 2 637 2 953 2 683 2 454 10 727 4 875
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41–42)            
Köp av byggnader och anläggningar 49 83 43 46 221 150
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 95 290 186 95 666 114
Bostäder 217 48 220 57 542 468
Maskiner och inventarier 424 558 439 470 1 891 1 466
Summa 786 979 887 668 3 320 2 198
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)            
Köp av byggnader och anläggningar 107 76 48 73 304 124
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 143 92 31 51 317 43
Bostäder 82 2 1 0 85 0
Maskiner och inventarier 1 520 1 804 1 717 1 661 6 702 2 509
Summa 1 852 1 974 1 796 1 786 7 408 2 676

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se