Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)    
Köp av byggnader och anläggningar 124 70
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 383 1 531
Maskiner och inventarier 7 085 8 546
Summa 8 592 10 147
El-, gas-, och värmeverk (D)    
Köp av byggnader och anläggningar 90 27
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 739 700
Maskiner och inventarier 5 484 6 653
Summa 6 313 7 380
El- och gasverk (35.1–2)    
Köp av byggnader och anläggningar 29 22
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 660 615
Maskiner och inventarier 4 027 5 383
Summa 4 717 6 020
Värmeverk m.m. (35.3)    
Köp av byggnader och anläggningar 61 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 79 85
Maskiner och inventarier 1 457 1 271
Summa 1 596 1 360
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)    
Köp av byggnader och anläggningar 33 43
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 644 831
Maskiner och inventarier 1 602 1 893
Summa 2 279 2 766
Vattenverk (36)    
Köp av byggnader och anläggningar 6 6
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 262 319
Maskiner och inventarier 564 705
Summa 832 1 030
Reningsverk (37)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 17
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 111 128
Maskiner och inventarier 309 317
Summa 420 462
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)    
Köp av byggnader och anläggningar 27 20
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 272 383
Maskiner och inventarier 729 871
Summa 1 028 1 275

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se