Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)          
Köp av byggnader och anläggningar 106 80 88    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 106 1 709 1 768    
Maskiner och inventarier 8 150 12 919 10 792    
Summa 9 363 14 707 12 647    
El-, gas-, och värmeverk (D)          
Köp av byggnader och anläggningar 93 48 67    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 509 758 812    
Maskiner och inventarier 6 521 10 491 8 131    
Summa 7 123 11 298 9 011    
El- och gasverk (35.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 18 10 17    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 440 720 738    
Maskiner och inventarier 4 586 9 062 6 504    
Summa 5 044 9 792 7 259    
Värmeverk m.m. (35.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 75 38 50    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 70 38 75    
Maskiner och inventarier 1 934 1 429 1 627    
Summa 2 079 1 505 1 752    
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)          
Köp av byggnader och anläggningar 13 31 20    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 597 950 955    
Maskiner och inventarier 1 629 2 428 2 661    
Summa 2 240 3 410 3 637    
Vattenverk (36)          
Köp av byggnader och anläggningar 6 0 0    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 259 463 449    
Maskiner och inventarier 627 891 1 016    
Summa 891 1 354 1 466    
Reningsverk (37)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 0 2    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 44 136 83    
Maskiner och inventarier 433 744 490    
Summa 478 880 575    
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)          
Köp av byggnader och anläggningar 6 31 19    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 294 351 423    
Maskiner och inventarier 570 793 1 154    
Summa 870 1 176 1 596    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se