Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)            
Köp av byggnader och anläggningar 106 80 88 209 483 1 045
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 106 1 709 1 768 2 479 7 062 4 621
Maskiner och inventarier 8 150 12 919 10 792 17 980 49 841 55 178
Summa 9 363 14 707 12 647 20 667 57 384 60 844
El-, gas-, och värmeverk (D)            
Köp av byggnader och anläggningar 93 48 67 153 361 858
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 509 758 812 1 368 3 447 3 550
Maskiner och inventarier 6 521 10 491 8 131 14 998 40 141 46 240
Summa 7 123 11 298 9 011 16 520 43 952 50 648
El- och gasverk (35.1–2)            
Köp av byggnader och anläggningar 18 10 17 66 111 603
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 440 720 738 1 272 3 170 3 093
Maskiner och inventarier 4 586 9 062 6 504 12 027 32 179 36 364
Summa 5 044 9 792 7 259 13 365 35 460 40 060
Värmeverk m.m. (35.3)            
Köp av byggnader och anläggningar 75 38 50 87 250 255
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 70 38 75 97 280 456
Maskiner och inventarier 1 934 1 429 1 627 2 971 7 961 9 876
Summa 2 079 1 505 1 752 3 155 8 491 10 587
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)            
Köp av byggnader och anläggningar 13 31 20 56 120 187
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 597 950 955 1 110 3 612 1 071
Maskiner och inventarier 1 629 2 428 2 661 2 981 9 699 8 938
Summa 2 240 3 410 3 637 4 147 13 434 10 196
Vattenverk (36)            
Köp av byggnader och anläggningar 6 0 0 3 9 29
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 259 463 449 473 1 644 780
Maskiner och inventarier 627 891 1 016 1 041 3 575 1 046
Summa 891 1 354 1 466 1 517 5 228 1 855
Reningsverk (37)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 0 2 1 4 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 44 136 83 32 295 60
Maskiner och inventarier 433 744 490 572 2 239 2 468
Summa 478 880 575 605 2 538 2 528
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)            
Köp av byggnader och anläggningar 6 31 19 51 107 158
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 294 351 423 605 1 673 231
Maskiner och inventarier 570 793 1 154 1 369 3 886 5 424
Summa 870 1 176 1 596 2 025 5 667 5 812

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se