Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)            
Köp av byggnader och anläggningar 5 115 7 255 2 403 5 442 20 215 10 432
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13 101 17 074 16 173 17 842 64 190 41 439
Bostäder 12 024 13 682 11 059 17 413 54 178 37 236
Maskiner och inventarier 1 307 1 780 1 688 2 998 7 773 6 473
Summa 31 547 39 792 31 324 43 695 146 358 95 580
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 3 1 1 6 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 42 15 24 29 110 14
Bostäder 44 69 36 41 190 341
Maskiner och inventarier 20 38 23 137 218 70
Summa 108 124 85 208 525 433
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)            
Köp av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Bostäder .. .. .. .. .. ..
Maskiner och inventarier .. .. .. .. .. ..
Summa .. .. .. .. .. ..
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202)            
Köp av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Bostäder .. .. .. .. .. ..
Maskiner och inventarier .. .. .. .. .. ..
Summa .. .. .. .. .. ..
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203)            
Köp av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Bostäder .. .. .. .. .. ..
Maskiner och inventarier .. .. .. .. .. ..
Summa .. .. .. .. .. ..
Övriga fastighetsbolag (68.209)            
Köp av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Bostäder .. .. .. .. .. ..
Maskiner och inventarier .. .. .. .. .. ..
Summa .. .. .. .. .. ..

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se